ADI Termis, sinecura Olguței Vasilescu. Pe ce a păpat Asociația miliarde de lei așteptând falimentul Termo

Sute de mii de lei noi au fost ”tocate” de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Termis Dolj de când a înființat societatea SC Termo Urban Craiova, în anul 2015, în așteptarea falimentului fostei societăți de termoficare a orașului, SC Termo Craiova SRL. Cu trei posturi în organigramă, de director executiv, consilier juridic și economist, acesta din urmă fiind, în prezent, scos la concurs, ADI Termis a reușit să cheltuiască, anual, o grămadă de bani, nu doar pe salariile celor trei angajați, dar și pe deplasări, simpozioane, instruirea de personal și pe diverse bunuri, dar și pe un site web care nici măcar nu a existat până în luna septembrie a acestui an. Iar de bani nu a dus lipsă Asociația, pentru că membrii ei plătesc anual o cotizație de 0,1 EURO pe fiecare cap de locuitor din localitățile asociate. Cumulat, pentru perioada 2015 - 2020, ADI Termis a încasat de la Craiova, Ișalnița și Vârvoru de Jos 849.487 de lei, cu titlu de cotizație. În afară de suma aceasta, Craiova a plătit și contribuții babane, pentru ca ADI Termis să poată funcționa ”optim”! În fapt, pentru ca apropiații Olguței Vasilescu să aibă o slujbă călduță pe bani publici, fără absolut nicio bătaie de cap. Potrivit președintelui Asociației de Proprietari Bloc ”Romarta” Craiova, Petru Becheru, cunoscut drept ”denunțătorul Olguței Vasilescu” din Dosarul ”Fațada”, și în acest caz urmează o plângere penală. 

Dar, să o luăm cu începutul. Consiliul Local Craiova aproba, în ședința din aprilie 2014, la inițiativa primarului Olguța Vasilescu, proiectul de asociere a Municipiului Craiova cu localitățile Vârvoru de Jos și Ișalnița și înființarea ADI Termis Dolj, persoană juridică de drept privat român şi de utilitate publică. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ” urma să aibă un patrimoniu iniţial în valoare de 10.000 lei la data constituirii, iar aportul municipiului Craiova fost stabilit la 8.000 lei. Tot atunci, Asociaţia Termis Dolj a fost mandatată să exercite, pe seama şi în numele unităţilor administrativ-teritoriale membre, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţilor, inclusiv dreptul de a concesiona sistemele de utilităţi publice aferente serviciilor de utilităţi publice transferate. 

În Statutul-cadru, se arăta că ”Asociatia se constituie in scopul infiintarii, organizarii, reglementarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a unor activitati ale serviciului de termoficare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre prin intermediul unui operator regional înfiinţat de asociati, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului, precum şi atragerea de fonduri europene necesare dezvoltării serviciului de distribuţie şi firnizare energie termică”, conform Anexei 2 a Hotărârii din aprilie 2014.. Activitățile serviciului de termoficare care au făcut obiectul asocierii au fost: a) producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice pentru încălzirea locuinţelor şi imobilelor cu altă destinaţie din Municipiul Craiova, b) prepararea şi distribuţia apei calde menajere. 

Primarul Lia Olguţa Vasilescu semna actul constitutiv şi statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, fiind numită președinte al asociației.

Un an mai târziu este înființată SC Termo Urban ca operator regional în cadrul ADI Termis Dolj. Noua societate are, așa cum scriam mai sus, ”obiect de activitate serviciul de producţie, transport, distribuţie şi furnizare energie termică în sistem centralizat cu următoarea structură a părţilor sociale: Municipiul Craiova -18 părţi sociale, Comuna Vârvoru de Jo s- 1 parte socială şi Comuna Isalniţa - 1 parte socială”.

Din anul 2015 și până în 2021, SC Termo Urban este în stand-by, așteptând declararea falimentului SC Termo Craiova SRL. În martie 2021, Consiliul Local Craiova împuternicește ADI Termis să delege serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, prin gestiune directă, operatorului regional S.C. Termo Urban S.R.L, după falimentul oficial al fostei Termo Craiova. În Adunarea Generală a ADI Termis din aprilie 2021, Asociația atribuie prin gestiune directă contractul de delegare al serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, către operatorul înființat, SC Termo Urban SRL. Este și momentul în care tarifele la căldura craiovenilor sunt majorate.

Dar să revenim la perioada 2015-2020, perioada în care ADI Termis nu a avut nicio activitate. Din documente, pe care ”Termis” s-a văzut obligată să le facă publice abia după ce președintele Asociației de Proprietari Bloc ”Romarta”, Petru Becheru, le-a solicitat, având experiența unei situații similare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Salubris. ”Am știut ce acte să solicit, deoarece aceeași rezoluțiune infracțională este și la ADI Salubris Dolj, altă sinecură a Olguței, implicată în scandalul Aldezinului”, explică Becheru.

Revenind la ”Termis” (ca și în azul ”Salubris”), asociații au obligația să plătească o cotizație de 0,1 Euro/an/locuitor, din ”resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale”. 

Tot din documentele respective, ținute departe de ochii curioșilor până anul acesta, mai reiese că, timp de aproape șapte ani, ADI Termis a cheltuit, anual, pe lângă salariile celor trei angajați, alți circa 30.000 de lei pe activități și produse care fie nu au existat, fie ridică mari semne de întrebare. Un exemplu cert este site-ul fictiv al Asociației, unde ar fi avut obligația să publice toate hotărârile și deciziile luate, pentru că asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt autorități publice care trebuie să respecte procedura transparenței decizionale. Adică cetățenii să poată vedea pe ce se cheltuiesc banii publici. Dar el nu a existat niciodată. Cu toate că în actele din 2015 apar cheltuieli de 3.000 de lei pentru înființare lui, pentru ca mai apoi, an de an, la capitolul Cheltuieli, să fie menționate plăți în valoare de 3.600 de lei pentru ”întreținerea anuală a site-ului de prezentare al Asociației ADI TERMIS Dolj” - în total, circa 25.000 de lei, din ”pix”, pentru NIMIC.

Într-un răspuns oferit în luna septembrie a acestui an președintelui Asociației ”Romarta”, conducerea ADI Termis Dolj comunică faptul că site-ul Asociației ”este în curs de înființare” (vedeți mai jos documentul). După câteva zile de la numirea lui ca director executiv, la începutul lunii septembrie 2021, Gheorghe Nedelescu a creat site-ul www.aditermis.ro. (Mai multe despre subiectul numirii lui Nedelescu AICI).

 

Dar minunile nu se termină. Tot anual, în același interval analizat, ADI Termis a avut cheltuieli de mii de lei pentru deplasări (închipuite), pentru bunuri care nu se știe dacă există, pentru instruirea angajaților, dar și pentru pentru diverse simpozioane și protocoale (?!). Asta pe lângă cheltuielile cu salariile celor trei anagajți, unul cu funcție de conducere, celelalte două - de execuție. Momentan, postul de economist este scos la concurs. Mușterii trebuie să aibă grijă mare, însă, fiindcă lucrurile delicate se rezolvă... contabilicește.

”Organele de cercetare penală vor aduce lumină în acest caz, având în vedere că această sinecură este foarte periculoasă, mai ales că a crescut nelegal prețul la căldură în aprilie 2021”, declară Petru Becheru.

În orice caz, în toți acești ani, Craiova a plătit, în afara cotizației anuale, și contribuții babane, pentru ”funcționarea în condiții optime” a ADI TERMIS Dolj. Asta pentru că mereu cheltuielile au depășit veniturile Asociației. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu