Amenajarea de irigații Cetate-Galicea intră în reabilitare. Investiția se ridică la circa 178 milioane de lei

ANIF - Filiala Teritorială Dolj a depus la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj solicitarea pentru emiterea acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitarea amenajării de irigații Cetate-Galicea, județul Dolj”. Valoarea investitiei este de 177.962.015 lei, fără TVA, iar perioada de implementare propusa este de 36 luni. Sursa de apă este asigurata din Dunare, printr-un canal de priză, cu lungime de 400 m si latimea de 80 m. 

Proiectul prevede reabilitarea staţiilor de pompare și canalelor de aducțiune și distribuție, practic toate construcţiile care au ca destinație aducțiunea apei pentru irigații, din Dunare, pomparea și transferul ei la beneficiari pentru udarea culturilor. Prelevarea apei pentru irigatii se realizeaza cu statia de baza SPA1 Cetate, care se compune din doua pontoane (plutitoare) cu cate 6 agregate fiecare. ”Destinatia constructiilor hidrotehnice si a retelei de canale reprezinta imbunatatirea transportului apei prin refacerea sectiunilor si eliminarea pierderilor de apa prin reabilitarea suprafetei pereate si reabilitarea constructiilor hidrotehnice (stavilare) pentru o mai buna dirijare a apei in sistem”, după cum se arată în Memoriul de prezentare depus la APM Dolj..  

Conform documentului, reabilitarea acestor staţii de repompare şi canale este necesară din cauza gradului avansat de degradare, care nu mai asigură debitele de apă proiectate pentru irigarea suprafeţei de 10.048 ha. Prin reabilitarea infrastructurii principale se poate asigura apa necesară diversificării culturilor agricole, în special a celor mari consumatoare de apă, în această perioadă în care s-a amplificat fenomenele de secetă.

”Amenajarea Cetate-Galicea a fost exploatată circa 45 de ani – staţiile de pompare prevăzute a fi reabilitate nu mai asigură debitele proiectate, sunt dotate cu agregate de pompare uzate şi depăşite moral, cu instalaţii degradate în mare parte, care nu mai corespund cerinţelor actuale, iar canalele prevăzute a fi reabilitate si-au pierdut capacitatea de transport, cu impermiabilizări degradate şi în consecinţă cu pierderi de apă din ce în ce mai mari. În prezent suprafaţa impermiabilizată este degradată în procent de 60-80 %, gradul de îmburuienare este în continuă creştere, iar infiltraţiile din zonele de rambleu au determinat degradări majore ale terasamentelor. Construcţiile hidrotehnice de pe aceste canale s-au degradat în timp, acestea nu mai asigură o distribuţie corespunzătoare a apei pe fiecare canal în parte. Toate cele de mai sus conduc la suprasolicitarea staţiilor de pompare care trebuie să suplinească pierderile importante de apă şi implicit un consum ridicat de energie electrică”, conform memeriului ANIF Dolj.

Normele de apa solicitate pentru irigare, pentru amenajarea Cetate-Galicea, sunt - pentru culturi de porumb: 2000 m3 /ha/an; - pentru culturi de floarea soarelui: 1000 m3 /ha/an; - pentru culturi de grau: 1000 m3 /ha/an; - pentru alte culturi: 1000 m3 /ha/an., metoda de irigare fiind aspersiunea. Volumele de apa autorizate, asigurate din sursa, sunt - maxim anual — 3926 mii m3 ; mediu anual 3020 mii m3; - maxim lunar — 588.9 mii m3; mediu lunar: 450,00 mii m3; maxim zilnic — 19.63 mii m3; mediu zilnic: 15,1 mii m3 ;

Amplasamentul proiectului se suprapune cu siturile naturale protejate precum: ROSPA0154 Galicea Mare-Bailesti și proiectul propus intra sub incidenta art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Doljul are o suprafaţă agricolă de 586.266 ha. Din aceasta, suprafaţa arabilă este de 489.729 ha. Această suprafaţa este cuprinsă în sector privat în procent de 97,6% adică 478.120 ha, iar în sectorul de stat 2,4% adică 11.609 ha, din care staţiuni de cercetare 5.530 ha. Există cinci sisteme de irigaţii, importante din punct de vedere economic, respectiv Nedeia-Măceşu cu un total de 55.387 ha, din care 37.915 ha sunt viabile pentru irigat; Cetate-Galicea Mare cu 38.053 ha total, dar 32.873 ha viabile; Bistreţ-Nedeia-Jiu cu 12.326 ha, cu tot atâtea viabile; Calafat-Băileşti 54.134 ha total şi viabile economic; Sadova-Corabia: 71.775 ha. 

Sursa foto: cvlpress.ro

Adauga comentariu