Campionat Balcanic de Ștafete și Naționala de Juniori U16, pe Stadionul de Atletism din Craiova

Consiliul Local Craiova și Federația Națională de Atletism vor să se asocieze pentru Campionatul Balcanic de Ștafete, competiție la care vor participa atleți din 20 țări afiliate la Asociația Balcanică a Federațiilor de Atletism, în perioada 28 - 30 mai 2021 - Campionatul Național de Juniori de categoria a III-a (U16), la care vor participa 300 de copii din secțiile de atletism din țară, în perioada 9-10 iulie 2021.

”Având în vedere, pe de o parte, importanța celor două evenimente propuse de Federația Română de Atletism, iar pe de altă parte această oportunitate deosebită de a introduce Stadionul de Atletism din Craiova în circuitul marilor competiții sportive naționale și internaționale, dar și existența pandemiei cu noul coronavirus, care a determinat apariția unor restricții privind accesul publicului pe stadioane, se impune analizarea posibilității de realizare a acestor evenimente în asociere cu Federația Română de Atletism și, potrivit solicitării acesteia, aprobarea scutirilor de la plata taxelor instituite pentru utilizarea temporară a locurilor publice, conform prevederilor Codului Fiscal”, se arată în referatul de aprobare întocmit de Serviciul Imagine din cadrul Primăriei Craiova.

Federația a solicitat, în acest sens, derogarea de la plata unor taxe percepute în astfel de situații, mai exact punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Stadionului de Atletism din Craiova, a personalului auxiliar în vederea organizării în asociere a celor două evenimente sportive, dar și scutirea de la depunerea garanției de bună execuție, care este în competența autorităților deliberative.

Finalizat în 2020, Stadionul de atletism din Craiova este singura arenă din România dedicată exclusiv atletismului. Noul stadion se află în vecinătatea arenei de fotbal „Ion Oblemenco”, are o capacitate de 5.000 de locuri și poate găzdui inclusiv competiții internaționale. Valoarea totală a lucrărilor de execuţie a fost de 46.518.437,56 lei cu TVA, iar investiţia a fost suportată din bugetul local. Prezentat, în august 2020, celor mai mari personalități și sportivi din istoria atletismului național, arena din Craiova este singura din România omologată la categoria II de către IAAF (Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism). ”Stadionul include instalații pentru toate tipurile de probe din atletism și are o suprafață totală de peste 54 mii mp, fiind dotat și cu nocturnă. Sistemul de iluminat al nocturnei este unul de ultimă generaţie, fiind dimensionat să asigure iluminatul unei competiţii televizate. Stadionul este prevăzut cu zone diferențiate distinct pentru antrenament și concurs, iar clădirea principală, compartimentată în patru corpuri, are dotări moderne pentru sportivi, arbitri şi media, necesare desfăşurării competiţiilor omologate internaţional. Arena de fotbal și Sala Polivalentă din Craiova, situate în imediata vecinătate cu stadionul de atletism, se constituie într-un complex sportiv de excepție, unde se pot desfășura competiții sportive naționale și internaționale importante. Construirea stadionului de atletism în Cetatea Băniei are însă o importanță și mai mare pentru comunitatea locală, având în vedere numeroasele premii și medalii obținute, în ultimii zeci de ani, de atleții craioveni, pe plan național și internațional, la toate tipurile de competiții din această ramură a sportului. Având în vedere că Stadionul de atletism a fost dat recent în folosință, la nivelul cerințelor Regulamentului Federației Internaționale de Atletism, Federația Română de Atletism propune, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 24676/08.02.2021, promovarea stadionului din Craiova și includerea acestuia în circuitul marilor competiții naționale și internaționale și solicită asocierea cu Primăria Municipiului Craiova în vederea organizării a două competiții de atletism de nivel internațional și, respectiv, național, din Calendarul Competițional al Federației aprobat pentru anul 2021, prin punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Stadionului de Atletism și, respectiv, scutirea de la depunerea garanției de bună execuție”, se mai arată în raportul întocmit de autorități.

Adauga comentariu