Când companiile publice ”învârt” contracte de milioane uitându-se pe Google: CAO a greșit la două licitații, după ce s-a încurcat în condițiile ”speciale” impuse ofertanților

Compania de Apă Oltenia (CAO) a anulat recent procedura de atribuire a unui contract de circa 3 milioane de lei, pentru servicii de pază, după ce un ofertant a constatat și contestat că unele condiții pentru atribuirea lui, esențiale de altfel, fie se băteau cap în cap cu legea, fie conțineau erori care făceau imposibilă evaluarea corectă a participanților și atribuirea contractului în mod just. Licitația nu este publică, ci atribuirea se face prin procedură proprie, în birourile Companiei.

Interesant este, din capul locului, că deși pune la bătaie contracte de milioane de lei din bugetul propriu, Compania de Apă Oltenia, la care acționar principal este Primăria Craiova, impune condiții bazându-se pe Google Maps. Este vorba de hărțile și traseele online dezvoltate și oferite gratuit de compania americană Google, serviciu despre care se și specifică, de altfel, că este destinat utilizatorilor non-comerciali. 

Revenind la contractul de achiziție din speța de față, CAO a vrut să achiziționeze în luna iulie servicii de pază, protecție și intervenție în caz de necesitate, a bunurilor și valorilor la 20 de obiective. Este vorba despre 20 de posturi de pază, dintre care 18 permanente (24h/24h) și două temporare (8 h/zi/5 zile pe săptămână). Cum activitatea presupune, așa cum reiese și din denumirea contractului, că firmele înscrise trebuie să asigure și intervenția în cazuri deosebite, la anumite obiective pe care societatea le anexează caietului de sarcini, CAO are drept criterii de evaluare timpii de intervenție la 10 dintre obiecttive. De altfel, aceștia au cea mai mare pondere în departajarea ofertelor (totalizând 65%), în vreme ce prețul oferit contează într-un procent de doar 5%, criteriul de atribuire fiind cel mai bun raport preț-calitate.  Așadar, prețul ofertei contează în proporție de 5%, iar restul de 95% însumează punctajul tehnic. 

După cum reiese din fișa de date anexată caietului de sarcini de la procedura proprie de atribuire a contractului (așa cum prevede legea), timpii de intervenție adminiși la un obiectiv din mediul urban sunt de maximum 15 minute, iar pentru cele din mediul rural de maximum 30 de minute. Numai că, și la licitația de anul trecut, și la cea de anul acesta (probabil din cauza metodei ”copy-paste”), CAO a specificat că ”timpul de intervenție nu poate fi mai mic de 30 de minute”. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, coordonatele geografice ale obiectivelor de pază, luate de pe Google Maps (după cum reiese din aceeași anexă), în baza cărora fiecare societate ar trebui să-și calculeze timpii de intervenție cu care, practic, se ”bate” pentru a câștiga contractul, au fost copiați sau scriși incorect de CAO, făcând imposibilă evaluarea corectă, pentru că distanța e diferită. 

Culmea este că anul trecut contractul a fost atribuit tocmai pentru niște timpi pentru care până și concurenții de la Jocurile Olimpice ar fi invidioși, nu doar ceilalți ofertanți care nu au avut nicio șansă. Câștigătoarea contractului a fost SC ARD RL Security SRL, care a zis că ajunge în 4 minute la Ișalnița, într-un minut la Stația Izvarna și în câte 2 minute la Făcăi și Șimnic.”Timpii ofertați să fie realiști, se va verifica pe google maps distanța de la dispeceratul sau punctul de lucru al ofertantului până la punctul de intervenție, în condițiile unor viteze legale de circulație”, se preciza în caietul de sarcini de la procedura din 2020.

Anul acesta, CAO a subliniat că ”timpii completați de ofertant sunt cei care rezultă de pe masps.google.com și se adună cu 1 minut, timp pentru mobilizare, pornire, oprire, și alte mici întârzieri inerente”. În plus, anul acesta se specifică faptul că ”ofertantul va prezenta documente avizate de poliție, din care să reiasă dispunerea echipajelor de intervenție pe raza localităților din care reiese că ofertantul are echipaje de intervenție pe raza localităților unde se face intervenția” ori, ”în cazul în care intervenția se face de la sediul social sau punctul de lucru, ofertantul va prezenta certificatul constatator de unde rezultă adresa sediului social sau al punctului de lucru respectiv”. Ceea ce este foarte interesant, când vine vorba despre câștigătorul licitației de anul trecut, care parcă a ghicit unde să își pună echipaje de intervenție care să ajungă extrem de rapid la obiectivele menționate: Ișalnița, Izvarna, Făcăi, Șimnic... Măi să fie! Practic, firma ARD a avut, ca prin minune, ”plantate” mașini de intervenție fix în zona locațiilor pe care CAO avea să le treacă în caietul de sarcini.

Revenind la Google Maps, ne întrebăm și în cazul acesta, care a fost cadrul legislativ și criteriul pe care Compania de Apă s-a bazat când a decis că traseele de la Google dau timpii reali de intervenție. Mai ales că, atenție, pentru autorizare, firmele care prestează servicii de pază și intervenție sunt obligate să aibă contract cu societăți acreditate pentru furnizarea serviciilor de GPS. Nu ar fi normal, logic și legal ca timpii să fie justificați prin softul societății care furnizează servicii speciale în acest sens, cu fotografii și dovezi pertinente? Acestea sunt create și corelate ca să ofere clienților cele mai bune variante de trasee, actualizate în timp real, respectând toate regulile de circulație.

Cât despre ponderea prețului, dacă ai norocul să ai mașini declarate în zona punctelor de intervenții, așadar poți veni cu timpi imbatabili, prețul ofertat nici nu mai contează. Poate fi cât de mare îți dorești, fiindcă ponderea lui e insignifiantă în punctajul general. 

Ca atare, este interesant de urmărit dacă, la următoarea procedură, CAO va mai modifica și altceva în afară de erorile denunțate care au dus la anularea anterioarei și pe baza cărora, așa cum spuneam la început, firma ARD RL Security SRL a și câștigat anul trecut. Acum, toți ofertanții au aflat care sunt obiectivele unde compania vrea să aibă agenți de intervenție. Iar strategia CAO de a achiziționa aceste servicii pare că s-a mulat pe ofertele unei anume firme, având în vedere că documentația - caietul de sarcini - s-a modificat de la un an la altul. Pare un element secret din rețeta perfectă atunci când vrei să stabilești de la bun început către cine să meargă contractul.  

***

Contractul se atribuie pentru 365 de zile, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 3 luni. Formalitățile de atribuire a contractului Servicii de pază se derulează prin PROCEDURĂ PROPRIE, conform Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Regulile aplicabile acestei proceduri sunt doar cele referitoare la respectarea principiilor definite la art. 2, alin 2, procedura proprie nefiind o procedură reglementată de lege: Art. 2, alin 2: Principiile care stau la baza atribuirii contractelor sectoriale și a organizării concursurilor de soluții sunt:a) nediscriminarea;b) tratamentul egal;c) recunoașterea reciprocă;d) transparența;e) proporționalitatea;f) asumarea răspunderii.

Sursa foto cover: indiscret.ro

 

Adauga comentariu