CJ Dolj a obținut certificatul de urbanism pentru SF-ul necesar transformării Stadionului ”Tineretului” în complex sportiv

Consiliul Județean (CJ) Dolj a primit Certificatul de urbanism de la Primăria Craiova în vederea realizării studiului de fezabilitate (SF) pentru Complexul sportiv Stadionului ”Tineretului”. Imobilul se află în administrarea Consiliului județean din 2019, iar în 2020 ideea valorificării bunului a fost propulsată rapid după ce ministrul Tineretului și Sportului de la acea vreme, craioveanul Ionuț Stroe, transmitea un ”ultimatum” CJ-ului cu privire la starea de paragină în care ajunsese, avetrizând că va face demersuri să fie transferat ministerului dacă administrația județeană nu îl reabilitează.

Direcţia Tehnică a Consiliului Judeţean Dolj a solicitat, în martie 2021, prin adresa nr. 7207/26.03.2021, alocarea sumei de un milion de lei necesară elaborării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv Stadionul Tineretului din municipiul Craiova”.

Pe 17 mai 2021, administrația județeană depunea documentația de includere a Stadionului „Tineretului“ pe lista de finanțare a Companiei Naționale de Investiții (CNI), iar în iulie 2021, CJ anunța că investiția „Construire Complex Sportiv «Stadionul Tineretului» Craiova” a fost inclusă de de CNI pe Lista sinteză a subprogramului „Complexuri sportive“.

Conform Certificatului de Urbanism nr.43/14.01.2022, imobilul compus din construcții și teren intravilan, de 20.704 mp din acte și din măsurători, se află în zona centrală și istorică, având funcțiuni complexe de interes public și servicii de interes general.

”Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Autorizarea executarii constructiilor care, prin comformare, volumetrie si aspect exterior, intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.

Se solicita centru sportiv Stadion Tineretului - elaborare studiu de fezabilitate pentru: realizare ansamblu de caldiri cu functiuni si activitati sportive principale: - competitii atletism, velodrom pentru ciclism (functiuni aditionale si conexe pt. cele doua funct. precizate anterior) tribune pentru min. 5000 de vizitatori, facilitati ce sunt necesare pt. respectarea normelor nationale si internationale in vigoare, regim de inaltime S+P+3Et/S+P+4Et, P.O.T. max. = 70%, C.U.T. = 1,5, h. max. = 25 m. Plan de situatie cadastral cu situaţia existentă şi propusă pe suport topo vizat de O.C.P.I., cotat complet cu construcţiile învecinate, regimul lor de înălţime şi distanta de la acestea până la limita de proprietate; Se vor respecta prevederile Codului Civil privind limita de proprietate; Scurgerea apelor pluviale se va face in incinta proprietătii; Se vor asigura locuri de parcare exclusiv în incinta conform RLU aprobat cu H.C.L. nr. 489/2021; Se vor respecta prevederile R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 505/2011- privind fatadele si cromatica cladirilor, modificat prin H.C.L. nr. 304/2015 modificat cu H.C.L. nr. 231/2021. Titlu de proprietate in copie conform cu originalul; C.N.S.; Extras C.F.; Referatele de verificare a proiectului la exigentele stabilite de proiectant, intocmite de specialisti atestati. Se vor respecta dispozitiile art. 14, 15 si 17 din Legea nr. 372/2005 modificata. Bransamentele/ racordurile la utilitati se vor realiza conform art. 11, alin.7, litera e, din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare in baza acordului/autorizatiei administratorului drumului. Se poate construi numai cu avizul favorabil al detinatorilor de utilitati din zona, cu respectarea conditiilor si retragerilor precizate prin acestea, inclusiv avizul Directiei Judetene pentru Cultura Dolj. Situatia existenta si propunerea cu simulare foto”, se menționează în Certificatul de urbanism eliberat de Primăria Craiova, pentru elaborarea studiu de fezabilitate.

Realizarea complexului sportiv a fost estimată de CJ Dolj la circa 20 de milioane de euro.

 

 

 

 

Adauga comentariu