CJ Dolj scoate la licitație 4 terenuri, pretabile pentru spații comerciale, la Spitalul Nr. 1 din Craiova

Patru loturi de teren, a câte 108 mp fiecare, în suprafață totală de 432 mp, situate pe Str. Tabaci, la Nr. 1, vor fi scoase la licitație, în vederea închirierii, de către Consiliul Județean (CJ) Dolj. Suprafețele fac parte dintr-un teren de aproape 73.000 mp, aflat majoritar în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Craiova. Administrația județeană susține că este nevoie de bani la bugetul județean, zona având un vad asemănător piețelor din Craiova. Înainte de asta, consilierii județeni trebuie să revoce, însă, dreptul de administrare al spitalului pentru o suprafață de teren de 378 mp, restul de 54 mp fiind deja ai săi.

”Ținând cont de sistematizarea curții spitalului și de necesitatea de a aduce venituri sporite la bugetul Consiliului Judeţean Dolj, propunem închirierea unei suprafețe de teren de 432 mp, care să includă suprafața de 54 mp aflată în administrarea Consiliului Judeţean Dolj, poziționată în partea nordică a imobilului, la limita cu domeniul public al Municipiului Craiova, Str. Tabaci, Nr. 1. În acest scop s-a efectuat dezmembrarea terenului în suprafață de 72.863 mp, în 5 loturi, identificate astfel꞉ lotul nr. 1 - CF/NC 249114, 72.431 mp, lotul nr. 2 - CF/NC 249115, 108 mp, lotul nr. 3 - CF/NC 249116, 108 mp, lotul nr. 4 - CF/NC 249117, 108 mp, lotul nr. 5 - CF/NC 249118, 108 mp. Loturile nou configurate, care fac obiectul închirierii, adică nr. 2, 3, 4 și 5, în suprafață totală de 432 mp, se află parțial în administrarea S.C.J.U. Craiova, parțial în administrarea Consiliului Județean Dolj, drept pentru care, pentru a avea un singur administrator, care va derula procedura de închiriere, propunem revocarea dreptului de administrare al spitalului pentru suprafața de teren de 378 mp”, se arată în referatul de aprobare a proiectului.

Contractele de închiriere vor fi atribuite prin licitație publică, iar câștigătorul poate amplasa construcții provizorii ”din tipurile agreate de Primăria Municipiului Craiova și poate realiza lucrările de amenajare necesare în concordanță cu scopul închirierii numai în baza și după obținerea acordului scris al locatorului și exclusiv pe cheltuiala locatarului, cu respectarea prevederilor legale”.

Ca referință pentru preţul minim de pornire a licitației s-a luat în considerare Hotărârea nr. 363/2020 a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din piețele municipiului Craiova și Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2021. Astfel, pentru închirierea unor suprafețe de teren aparținând domeniului public/privat, în vederea edificării de construcții provizorii de către chiriași pe bază de autorizație de construire, tariful minim pentru anul 2021 este de 34 lei/mp/lună.

În cazul de față, prețul minim de închiriere este propus să fie de 35,00 lei/mp/lună. Tariful de închiriere adjudecat în urma licitaţiei va fi achitat lunar, integral, în avans, până la data de 10 a fiecărei luni, pentru luna care urmează. Durata închirierii va fi de 4 ani, însă, la cererea scrisă a locatarului, lse poate solicita prelungirea contractului de închiriere. 

Proiectul privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova terenului de 378 mp și închirierea prin licitație publică a celor 4 terenuri de la Spitalul Nr. 1 va ajunge, joi, pe masa consilierilor județeni, pentru a fi supus aprobării.

Sursa foto: Google Street View

Adauga comentariu