COMUNICAT DE PRESA

 

 

 

COMUNICAT DE PRESA             

Data: 4 februarie 2022

Pentru anunt de licitatie in vederea achizitionarii de servicii de dezvoltare software

 

Beneficiar: XPATH.GLOBAL SRL (fosta NESTLERS GROUP GLOBAL SRL)

Cod MySMIS: 116363

Proiect: Sistem informatic pentru migratia fortei de munca

Data inceperii proiectului: 01.08.2017

Data finalizarii proiectului: 30.09.2022

Valoarea totala a proiectului este de 5.532.758,27 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 3.007.856,60 lei.

Obiectivele proiectului: Construirea unei platforme software dedicata industriei de mobilitate globala care sa incube trei tipuri de servicii: imigrare, relocare si fiscalitate. Platforma are drept obiectiv general atragerea a 1000 de furnizori de servicii de consultanta pe mobilitate globala din intreaga lume si peste 2000 de proiecte de mobilitate internationala a companiilor multinationale care au nevoie de servicii de consultanta in mobilitate globala.

Xpath.Global SRL invita pe oricine e interesat, sa isi prezinte oferta de prestari servicii dezvoltare software pentru realizarea unui proiect de investitii, finantat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 2 - „Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.2 - „Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”, cu denumirea „Sistem informatic pentru migratia fortei de munca”.

1. Procedura aplicata: Procedura competitiva, aplicabila solicitantilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, aprobata prin Ordinul MFE nr. 1284/2016.

2. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic si economic. 

3. Obiectul contractului va consta in: achizitia de servicii de dezvoltare software.

4. Tip contract: contract prestari servicii.

5. Durata contractului: 7 luni

6. Data limita pentru depunerea ofertei: 15 februarie 2022, ora 12.00.

7.  Valabilitatea ofertei: 90 zile de la data emiterii.

8. Adresa la care se depune oferta: Municipiul Bucuresti, Str. Emanoil Porumbaru nr. 89, et. 1, cam. 1, sector 1 sau prin posta electronica la adresa elena@nestlersgroup.com.

9. Oferta depusa trebuie sa respecte specificatiile din documentatia de atribuire.

10. Ajustarea pretului, ulterior semnarii contractului, nu este permisa. 

Pentru informatii suplimentare si/sau pentru a obtine in mod gratuit documentatia de atribuire va puteti adresa la Xpath.Global SRL, in Municipiul Bucuresti, Str. Gheorghe Sontu nr 6, et. 2, sector 1 sau prin posta electronica la adresa elena@nestlersgroup.com. Asteptam ofertele celor interesati, pâna la termenul limita mentionat anterior. Va multumim anticipat.

 

Reprezentant legal, 

Antoneac Elena Gabriela

Adauga comentariu