Costurile pentru reabilitarea Casei Căsătoriilor din Craiova s-au dublat și lucrările nici măcar n-au început

Casa Rusănescu sau ”Casa Căsătoriilor”, clădire de patrimoniu de interes local care apare în Lista Monumentelor istorice a Ministerului Culturii, a aparținut boierului craiovean Ștefan D. Rusănescu și datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, fiind un reper arhitectural și stilistic pentru Bănie. Primăria Craiova a devenit proprietarul clădirii în 2008, în urma unei acţiuni în justiţie, fiind dată în folosință Serviciului de Stare Civilă. Cum imobilul a mai avut parte doar de o reabilitare la interior, în mare parte fiind deteriorat, municipalitatea a făcut demersuri să o modernizeze cu bani europeni. Fondurile au fost accesate prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa 5, prin care se alocă bani monumentelor istorice. După reabilitare, autoritățile vor să amenajeze aici un muzeu dedicat personalităților marcante ale orașului. 

Consilierilor locali le este supus la vot, în ședința ordinară de joi, un proiect de hotărâre pentru actualizarea Documentaţiei de avizare şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”. Mai exact, este vorba de o ajustare a costurilor, pe care firma cu care s-a încheiat un contract pentru Documentația de avizare o solicită, motivând că între timp au avut loc creșteri cu salariile, gazele, materialele de construcție și manopera. Valorea investiției a crescut, în trei ani, de la 11,1 milioane lei, la 16,9 milioane de lei.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, si principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, a fost aprobată prin HCL nr. 503/21.12.2017, fiind întocmită de S.C. GETRIX S.A. Craiova, in baza Contractului de prestari servicii nr. 171562/29.11.2017. Ulterior, prin HCL nr. 361/30.08.2018 a fost aprobat proiectul “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, valoarea totala a proiectului fiind de 11.100.418,51 lei inclusiv TVA, dintre care 10.039.170,95 lei inclusiv TVA, sumă eligibilă, și 1.061.247,56 lei, inclusiv TVA, neeligibili. Contributia proprie in proiect a Municipiului Craiova este de 1.262.030,98 lei reprezentand contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, respectiv 200.783,42 lei, si 1.061.247,56 lei, contribuția la cheltuielile neeligibile ale proiectului.

În conformitate cu activitățile proiectului, prevăzute în cererea de finanțare, după încheierea contractului de finanțare a fost demarată procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice, faza PT+PAC+DE, care s-a finalizat cu încheierea contractului de servicii nr. 7150/14.01.2020 cu S.C. GETRIX S.A. Craiova. In urma intocmirii documentatiei de proiectare faza PAC, a rezultat o crestere a valorii investitiei de la 11.100.418,51 lei (inclusiv TVA), la faza DALI, la 16.917.092,71 lei (inclusiv TVA) la faza PAC, PT, respectiv o majorare a valorii cu 52,4%”, se arată în Referatul de aprobare privind actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor, întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte din cadrul Primăriei Craiova. 

Pentru justificarea diferenței de valoare intre documentatia faza DALI si documentatia intocmita la faza PAC, respectiv 4.893.799,34 lei fără TVA, proiectantul a transmis două adrese (nr. 356/07.09.2020 si nr. 429/18.11.2020) prin care justifica majorarea valorii investitiei prevazuta in Devizul general faza DALI, care a stat la baza aprobarii indicatorilor tehnico-economici ai investitiei, elaborat in luna decembrie 2017, ca urmare a modificărilor derivate din ”cresteri in domeniul salarizarii, deprecierea leului, cresterea pretului gazelor naturale, costuri rezultate din evaluarea lucrarilor suplimentare - la faza Proiect tehnic, actualizarea prețurilor pentru materiale și manoperă în conformitate cu prețurile de piață, precum și prin aplicarea prevederilor OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice şi a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, respectarea normelor de securitate la incediu etc.”, după cum se menționează în raportul întocmit de Primăria Craiova. 

De la data începerii lucrărilor, durata de execuție a obiectivului este estimată la 24 de luni.

 

Adauga comentariu