CRAIOVA. Palatul de Justiție, tot mai aproape de execuție. Curtea de Apel va avea 7 etaje, iar Judecătoria 6

Două clădiri independente în suprateran și legate în subteran, cu o suprafață totală de 5.395 mp, cu regim de înălțime 2S+P+7 (Curtea de Apel), respectiv 2S+P+6 (Judecătoria) vor fi ridicate pe Bulevardul Decebal, la nr 101B, pe un teren de 7.920 mp aflat în administrarea Curții de Apel Craiova. Este vorba despre proiectul “Construire obiectiv de investiții Palatul de Justiție Craiova (sediu Curtea de Apel Craiova și Judecătoria Craiova), care a trecut și de verificările Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, care a decis că nu se supune evaluării impactului asupra mediului și a dat undă verde pentru realizare.

Din documentele depuse pentru obținerea autorizațiilor necesare, reiese că, la suprateran, se propune ca suprafața desfășurată a construcțiilor să aibă 34.600 mp, iar construcțiile din subteran (subsolurile) 12.550 mp desfășurați. 

Cele doua instanțe vor avea spații comune (arest, parcare, personal de pază și serviciu pompieri, spații tehnice) și spații separate (săli de judecată, camere de consiliu, birouri, oficii, arhive, depozitări, vestiare, grupuri sanitare etc.).

Din punct de vedere constructiv clădirile vor avea fațada ventilată cu termoizolație din vată bazaltică și vor fi placate cu piatră/ceramică, cu zone de tencuială pe termosistem. Tâmplaria va fi de aluminiu cu sticlă termoizolatoare și tip fațadă cortină. Pe acoperiș vor fi o terasă necirculabilă și luminatoare din sticlă.

Legăturile pe verticală intre niveluri vor fi separate. Pentru personalul, public și persoanele private de libertate deplasarea se va realiza cu scări și lifturi, asigurându-se separarea fluxurilor conform specificului activităților. Sălile de judecată și Camerele de consiliu pentru cauze penale vor fi la nivelul parterului, iar cele destinate judecării cauzelor civile, la etajele 2 și 4.

Sălile de judecată vor avea înălțime mare și vor beneficia de lumină naturală. Se va asigura și ventilarea naturală prin intermediul curților de lumină care vor avea gripe permanent deschise la partea superioară. Prin intermediul curților de lumină interioare se va asigură și iluminarea naturală a unor birouri și spații în care își desfășoară activitatea angajații. Traseul deținutilor de la boxele de arest până în sălile de judecată se va face prin spații cu rezistență mare la incendiu și rezistențe la acte de vandalism, inclusiv ușile.

Curtea de Apel Craiova va avea 4 săli de judecată pentru Penal, 3 camere de consiliu Penal și 14 săli de judecată pentru Civil.

Judecatoria Craiova va avea 2 săli de judecată Penal, 2 camere de consiliu Penal și 10 săli de judecată Civil.

Pe teren, adiacent Străzii Contraamiral Horia Macellariu, se va amenaja o parcare betonată, cu 10 locuri, iar la nivelul subsolului 2, cu acces din Bvd. Decebal, se vor amenaja 92 locuri de parcare betonate. În incinta proprietății vor fi amenajate alei și căi de acces pe o suprafață de 1.815 mp și spații verzi pe 550.

 Accesul auto și pietonal se va face din Bvd. Decebal și din Str. Contraamiral Horia Macellariu.

În prezent, Secţia Penală şi Secţia a II-a Civilă din cadrul Judecătoriei Craiova își desfășoară activitatea în Romanești, la Centrul de Excelență în Afaceri și Centrul pentru IMM-uri și Institutelor de Cercetare și Inovare (lângă Centrul Multifuncțional). Consiliul Local Craiova a probat la începutul acestui an pe o perioadă de 5 ani a folosinței gratuite, precum și transmiterea în folosință gratuită a terenului aferent.

Adauga comentariu