CRAIOVA. Vot pentru un studiu preliminar în vederea construirii unui nou Spital de pediatrie

Ca să nu mai fie împărțit pe pavilioane, în clădiri răspândite în tot orașul, municipalitatea craioveană vrea să ridice, apelând la fonduri europene, o contrucție nouă, în care să fie integrate specialitățile. În acest sens, Spitalul Clinic Filantropia a elaborat un studiu de prefezabilitate prin care s-a urmarit relocarea şi gruparea specialităţilor ce funcţionează astăzi în clădiri diferite, împreună cu alte spaţii identificate ca necesare pentru buna desfăşurare a activităţii clinice, inclusiv funcţiuni conexe, într-o nouă clădire în cadrul Spitalului Clinic Clinic Municipal „Filantropia" Craiova.

”Este necesară construirea unui spital de pediatrie prin relocarea Secţiilor de Pediatrie si Maternitate ce funcţionează astăzi în pavilioane diferite, în clădiri diferite”, se arată într-un raport al Primăriei Craiova, prezentat, astăzi, aleșilor locali pentru promovarea unui proiect de hotărâre în acest sens.

”Spitalul nou construit va avea un impact teritorial major si va îndeplini nevoile esenţiale ale populaţiei din judeţul Dolj si respectiv din regiunea Oltenia în domeniul asistenţei medicale şi de lungă durată, al îngrijirii mamei si copilului, al asistenţei medicale a grupurilor vulnerabile care au acces scăzut la serviciile primare de sănătate. Acest proiect se doreşte a fi un proiect complementar proiectului de construire a Spitalului Regional de Urgenta Craiova, care (...) prevede 135 paturi aferente Centrului pentru mama si copil din structura spitalului, cuprinzând ginecologie, obstretica, pediatrie si neonatologie”, se mai arată în proiect. 

Potrivit edilului Craiovei, pentru implementarea lui se vor accesa bani europeni, în acest sens fiind disponibile două alternative. Din calculele preliminare rezultă că investiția ar fi de circa 49 milioane de euro, fără TVA. Municipalitatea a alocat 750.000 de lei pentru studiului de prefezabilitate şi fezabilitate. Spitalul este prevăzut cu 8 niveluri, în zona centrală a orașului, în vecinătatea imobilului în care în prezent funcționează secțiile de Obstetrică-Ginecologie și Neonatologie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia“.

”Investiția e de 48,75 milioane de euro fără TVA, suprafața de aproape 32.000 mp. La un calcul sumar, investiție este de cca. 1500 euro/mp. Suma cuprinde inclusiv aparatura din spital. Sper să putem să ne mișcăm repede și cu SF-ul, să fim printre primii care depunem proiectul. Oricum, sunt două axe pe care putem să-l depunem: și pe PNNR și pe POS-ul de Sănătate, din acest motiv nu ne facem probleme că nu îl putem face pe fonduri UE”, a afirmat în fața consilierilor Olguța Vasilescu. 

”E vital și important proiectul pentru Craiova. Noi, cei de la USR PLUS, legat de PNNR, vom face tot ce este necesar, toate diligențele, pentru a ”împinge” acest proiect la București, astfel încât să obțină finanțare”, a intervenit consilierul Cezar Drăgoescu, președintele pluseriștilor doljeni.

Proiectul a fost votat.

***

În prezent, Pediatria (foto jos) și Maternitatea din Craiova nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu. Clinica de Pediatrie nu deţine nici autorizaţie de mediu, iar pentru Maternitate, spitalul a iniţiat demersurile de prelungire a valabilităţii acesteia.

Locaţia din strada Corneliu Coposu nr. 107, in care isi desfăşoară activitatea Secţia Clinica Pediatrie (inclusiv punctele de lucru ale Laboratorului de Analize Medicale si Radiologie si Sterilizarea aferente acestei secţii), Ambulatoriul Integrat de Specialitate Pediatrica si Farmacia nr. 2 cu circuit inchis a spitalului, se afla in proprietatea Consiliului Judeţean Dolj.

Imobilul e compus din construcţie (S+P+2), in suprafaţa desfăşurata de 3977 mp, suprafaţa utila de 3319 mp si teren aferent in suprafaţa de 9544 mp. Clădirea in care funcţionează Secţia de Pediatrie, Ambulatoriul Integrat de Specialitate Pediatrica si farmacia cu circuit inchis a spitalului nu este independenta din punct de vedere structural, fiind parte componenta dintr-o construcţie veche in care isi mai desfăşoară activitatea si Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Dolj.

”Organizarea in mai multe clădiri, chiar la adrese diferite, respectiv secţia de Pediatrie, Ambulatoriul Integrat de Specialitate Pediatrica si farmacia cu circuit inchis in locaţia din str. Corneliu Coposu, aflata in sudul municipiului Craiova, iar pavilionul in care funcţionează Maternitatea si care cuprinde secţiile clinice: Obstetrica Ginecologie I Obstetrica Ginecologie II si Anestezie-Terapie Intensiva, localizat in strada Filantropiei nr.l, aflat in centrul oraşului, la o distanta de aproximativ 3 km fata de secţia de Pediatrie, implică cheltuieli mai mari raportate la un necesar mai crescut de personal şi cheltuieli de transport al pacienţilor sau al materialelor între cele 2 locaţii. Vechimea celor 2 clădiri se repercutează de asemenea şi prin costul ridicat al utilităţilor, gestionarea acestora neputând fi efectuată eficient, generând costuri de regie ridicate. De asemenea, pentru cele 2 pavilioane, controlul infecţiilor nosocomiale este deficitar, cu impact direct asupra siguranţei pacientului şi implicând cheltuieli evitabile.

Astfel, cele 2 clădiri în care se desfăşoară serviciile medicale prezentate anterior constituie un pericol pentru pacienţi şi pentru personal, atât din punct de vedere al infecţiilor nosocomiale, cât şi din punct de vedere structural şi de siguranţă la incendii.

In ceea ce priveşte avizarea/autorizarea privind securitatea la incendiu pentru cele 2 clădiri in care funcţionează Maternitatea, respectiv Secţia de Pediatrie, menţionam ca acestea nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu. Clinica de Pediatrie nu deţine nici autorizaţie de mediu, iar pentru Maternitate, spitalul a iniţiat demersurile de prelungire a valabilităţii acesteia.

Nu in ultimul rând, dotarea cu echipamente şi tehnologii medicale moderne este încă departe de standardele spitalelor europene avansate, iar distribuţia echipamentelor şi tehnologiilor existente este dezechilibrată în raport cu nevoile locale. Infrastructura Spitalului Clinic Municipal "Filantropia" este, aşadar, fragmentată, îmbătrânită şi incompatibilă cu modelele şi sistemele moderne de funcţionare a spitalelor generale. Din cauza problemelor menţionate mai sus, există un dezechilibru important între cerere şi ofertă la nivelul sistemului de sănătate, oferind un motiv foarte puternic pentru intervenţie. Situaţia este corect identificată atât în Strategia Naţională de Sănătate şi măsurile propuse sunt destinate să remedieze situaţia actuală şi să acopere nevoia nesatisfăcută în prezent a serviciilor de sănătate din regiune. 

In prezent, activitatea medicală din cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia se desfăşoară în cele 33 pavilioane diferite, ceea ce duce adesea la întârzieri în furnizarea serviciilor, la creşterea costurilor şi la utilizarea ineficientă a resurselor, afectând calitatea şi eficienţa îngrijirilor medicale. Având în vedere situaţia existentă prezentată, precum şi deficienţele identificate, se remarcă o nevoie urgentă pentru:

- relocarea Secţiilor de Pediatrie si Maternitate şi modernizarea resurselor existente într-o nouă unitate spitalicească modernă, care să răspundă standardelor actuale de calitate şi să poată oferi cadrul adecvat pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate, integrate.

- îmbunătăţirea infrastructurii spitaliceşti, care este în prezent fragmentată şi nu se ridică la standardele europene actuale { construcţiile in care funcţionează cele 2 secţii sunt foarte vechi si prezintă un grad avansat de deterioare, se afla la o distanta mare una de cealaltă, nu deţin circuite funcţionale eficiente, au risc crescut de infecţii nosocomiale, nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu, ambele pavilioane ridică frecvent dificultăţi majore în adoptarea de noi tehnologii din cauza limitărilor fizice intrinseci ale clădirilor, dotarea ambelor secţii este precara si depăşita.) -dezvoltarea serviciilor de îngrijiri medicale de zi şi în regim ambulator, crearea unui ambulator integrat funcţional, nefragmentat.

- dotarea cu echipamente medicale avansate şi noi tehnologii;

- co-localizarea serviciilor necesare atât diagnosticului (imagistică, explorări funcţionale, endoscopie, etc}, cât şi tratamentului (bloc operator, spitalizare continuă, etc).

- furnizarea de servicii medicale interdisciplinare, integrate, după caz”, se arată în hotărârea adoptată azi, privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii Construire spital și funcțiuni conexe pentru Spitalul Municipal „Filantropia” Craiova. 

Adauga comentariu