Craioveni speriați că statuia lui Titulescu, de la Casa Științei, se mișcă și scoate zgomote. Primăria: ”nu prezintă pericol!”

Municipalitatea a decis să interzică accesul în apropierea statuii ridicate în memoria lui Nicolae Titulescu, situată în fața Casei Științei și Tehnicii din Craiova, după ce mai mulți craioveni au atras atenția, într-o postare pe Facebook, că, în ultimele seri, monumentul produce zgomote ciudate, care ar putea proveni de la o instabilitate a solului. La rândul lor, jurnaliștii au cerut reprezentanților Primăriei Craiova un punct de vedere, iar autoritatea locală a decis ca până va face toate verificările, să împrejmuiască postamentul de beton, care susține statuia. Aceasta este situată în fața Casei Științei, unde foarte mulți părinți obișnuiesc să vină cu copiii, care aleargă pe lângă ea.

De cateva seri postamentul statuii lui Nicolae Titulescu de la Casa Stiintei se misca. Asta seară eram cu alti parinti pe postament. La un moment dat s-a auzit o bubuitura ca si cand a sarit cineva pe el (desi la cantitatea aceea de beton nu ar trebui sa se clinteasca), urmata de o miscare ca o cadere in gol scurta si revenire. Eram vreo 5-6 adulti in zone diferite. Toti am simtit miscarea si am auzit zgomotul. Unii au spus ca s-a intamplat si serile trecute. Poate verifica cineva ce se intampla cu pământul in zona!!!”, a fost mesajul postat aseară pe grupul ”Ești din Craiova dacă...”, de pe Facebook.

Este o echipă care va face verificări, să vedem dacă se adeverește și care sunt cauzele. Deocamdată, s-a împrejmuit zona pentru orice eventualitate”, au transmis reprezentanții Primăriei Craiova. După câteva ore, purtătorul de cuvânt al primăriei Craiova a anunțat că în urma verificărilor la statuie a rezultat că ”nu prezintă pericol”. ”Ca măsură suplimentară, pentru siguranță, vor fi schimbate rosturile de la îmbinarea statuii pe soclu”, a precizat Marina Andronache, șefa Srviciului Imagine din cadrul Primăriei Craiova.

Istoria statuii, una ambiguuă. Amplasarea ei, obiectul unui proces

Statuia reprezentându-l pe Nicolae Titulescu a fost ridicată undeva în anii '90, apărând inventariată în domeniul public al Muncipiului Craiova în baza HCL nr. 147/1999, începând cu luna ianuarie 1999. Statuia face și obiectul unui proces. În 2017, Fundația pentru Tineret Dolj, care are în patrimoniu Casa Tineretului (Casa Științei și Tehnicii) a cerut la plată, de la Municipiul Craiova, suma de 30.000 lei, calculată pe ultimii trei ani anteriori introducerii cererii de chemare în judecată, cu obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate de litigiu. Fundația a acuzat lipsa dreptului de folosință pentru terenul de 186 mp, suprafață pe care unitatea administrativ-teritorială ar fi ocupat-o fără drept, prin amplasarea statuii.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că deține în proprietate, în baza sentinței civile nr. 9003/27.05.1997 a J udecătoriei Craiova, imobilul teren în suprafață de 186 m.p. și că pe tot terenul cu pricina se află amplasată statuia Nicolae Titulescu, statuie care figurează în domeniul public al Municipiului Craiova, fiind identificată la poziția 327 din HG nr. 141/2008, conform adresei nr. 93515IP/26.07.2011.

Fundația a susținut că municipalitatea ar fi putut să exproprieze terenul, pentru cauză de utilitate publică, și să-i plătească despăgubiri, însă autoritatea locală nu a făcut o expropriere, ”îngrădind în acest mod flagrant dreptul de proprietate al reclamantei și prerogativele acestuia”, după cum se menționează în sentința civilă dată de Judecătoria Craiova pe 1 noiembrie  2019. În fapt, Fundația voia ca Primăria Craiova să stingă, în schimbul celor 30.000, de lei, o datorie echivalentă pe care o avea către bugetul local.

Municipiul Craiova, prin primar, a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată. Municipalitatea a susținut că statuia a fost edificată anterior dobândirii în proprietate de către reclamantă, care ar fi intrat în posesie în luna februarie 1999, și inventariată în domeniul public, și că reclamanta știa că terenul este ocupat dde această construcție, ”manifestându-și consimțământul în mod tacit cu privire la această ocupațiune, consimțământ rezultat din conduita manifestată de către aceasta de-a lungul timpului, pasivitatea acesteia a constituit motivul pentru care această construcție nu a fost până în prezent ridicată, dar și prin corespondența purtată de către aceasta cu autoritatea publică locală, căreia i-a solicitat darea în plată a terenului aferent acestei construcții, ca urmare a obligațiilor fiscale datorate bugetului local”, după cum se arată în hotărârea instanței.

Instanța a arătat însă, că reclamanta avea parțial dreptate, și că terenul în litigiu face parte din sentința civilă nr. 9003/27.05.1997 a Judecătoriei Craiova, prin care reclamanta a devenit proprietara terenului, din care ulterior a dezmembrat cei 186 m.p. Așadar, era proprietară înainte ca statuia lui Titulescu să fie ridicată în fața Casei Științei.

”În ceea ce privește data amplasării statuii pe suprafața de 186 m.p., instanța, din înscrisurile depuse la dosar de către pârâtă , respectiv inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Craiova-Anexa nr. 2 și fișei mijlocului fix, reține că statuia lui Nicolae Titulescu figurează în invenar la poziția 327, cu anul dobândirii/anul dării în folosință 01.01.1999, în baza HCL nr. 147/1999 , fără ca la elementele de identificare să fie menționat terenul pe care este amplasată”, potrivit instanței.

Mai departe, judecătorii au luat în calcul un răspuns al RAADPFL Craiova, care a comunicat că nu a efectuat lucrarea de montare a statuii lui Nicolae Titulescu în Craiova și nu deține nicio informație referitoare la această lucrare.

Totodată, conform unei adrese din 21.06.2018, a Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din verificările efectuate în baza de date electronică, pe care o dețin din 1995 și până la data emiterii adresei, a reieșit că nu a fost identificată ca fiind emisă autorizație de construire pentru amplasarea statuii lui pe terenul din Calea Severinului, nr. 1.

Mai mult decât atât, prin adresa nr. 1043/12.07.2018, la rândul său Direcția Județeană pentru Cultură Dolj a transmis doar numele sculptorului care a realizat lucrarea și că ”Direcția nu deține niciun fel de informații în legătură cu această lucrare, deoarece, în a doua jumătate a anilor 90, când a fost montată lucrarea, instituția nu avea competență în domeniu.

Astfel, instanța a consemnat că: ”Rezultă din probele administrate că nu s-a făcut dovada susținerilor pârâtei (Municipiul Craiova) din întâmpinare, conform cărora statuia, construcția, ar fi fost edificată anterior dobândirii în proprietate de către reclamantă și inventariată în domeniul public, astfel încât la data constatării dreptului de proprietate al reclamantei prin hotărâre judecătorească, aceasta avea cunoștință despre faptul ocupării terenului de această construcție”, pentru că ”din documentele comunicate nu rezultă data amplasării statuii lui pe suprafața de 186  m.p. situată în Calea Severinului, nr. 1, respectiv dacă aceasta a fost amplasată anterior datei rămânerii irevocabile a sentinței civile nr. 9003/27.05.1997 prin decizia nr. 784/CIV/1998 a Curții de Apel Craiova sau ulterior obținerii de către reclamantă a titlului de proprietate”.

Totuși, instanța a arătat că, potrivit Legii nr. 61/1991, în vigoare în perioada 1995-2000, perioada amplasării statuii lui N. Titulescu e suprafața de 186 m.p., prevedea că cel care hotărăște și aprobă, printre altele, hotărâri care ”contribuie la protecția și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură , a parcurilor și rezervațiilor naturale; colaborarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale pentru realizarea unor lucrari si servicii de interes public”, este Consiliul Local. Așa că instanța a concluzionat că decizia amplasării pe suprafața de 186 m.p. ”nepu tându-se efectua decât în baza unei hotărâri a consiliului local sau cu avizul consiliului local în exercitarea atribuțiilor acestuia, scopu l expunerii acestei a fiind de uz și de interes public, dată fiind și poziționarea față de Casa Științei și Tehnicii”.

În plus, judecătorii au mai arătat că nu s-a făcut dovada că fapta de amplasare efectivă a statuii pe acel teren a avut caracter ilicit, fiind un bun de inters public și a mai subliniat și faptul că de la data amplasării statuii pârâta nu a notificat-o pe reclamantă, nu i-a solicitat acesteia ridicarea statuii sau încheierea vreunui act juridic prin care să se reglementeze situația. mai mult, a ținut cont și de faptul că Fundația pentru Tineret a cerut primăriei Craiova, prin Direcția de impozite și Taxe, să supună spre aprobare administrației publice locale stringerea creanțelor prin darea în plată a suprafeței de 186 m.p. teren intravilan.

Sentința a fost pronunțată în ședină pe 1.11.2019. instanța a respins cererea formulată de reclamanta Fundația pentru Tineret, dar și cererea reclamantei Municipiul Craiova privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. În martie 2020, Fundația a declarat apel împotriva sentinţei civile nr. 11660/01.11.2019, pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. 22911/215/2017, însă Tribunalul Dolj l-a respins pe 17 iunie 2021, cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Pe 16 august 2021, Fundația pentru Tineret Dolj a făcut recurs, urmând ca acesta să fie judecat de Curtea de Apel Craiova-Secţia I Civilă.

Adauga comentariu