De la 1 iulie, Salubritatea își încheie socotelile cu gunoiul. Ce au de făcut craiovenii

Abonații SC Salubritate Craiova - persoane fizice, agenți economici, instituții publice și asociații de proprietari - au început să primească notificările de încetare a contractelor de colectare a deșeurilor. De la 1 iulie 2021, operatorul județean care a câștigat licitația prin Masterplanul de deșeuri, asocierea condusă de Iridex Group Salubrizare, va începe prestarea activității de colectare a deșeurilor și în Craiova. 

Craiovenii sunt înștiințați că trebuie să-și plătească soldurile restante și, totodată, că trebuie să returneze, dacă este cazul, recipientele primite în comodat de la Salubritate Craiova până la data de 15.08.2021. În cazul asociațiilor de proprietari, de aseamenea, ași acestea au obligația de a achita integral soldurile restante până la data de 15 iulie 2021. 

Cât despre noile reguli, atât persoanele fizice proprietare ale unor gospodării individuale, cât și persoanele fizice membre ale asociațiilor de proprietari trebuie să completeze și să depună la Direcția Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova declarația de impunere în baza căreia vor plăti taxa pentru colectarea deșeurilor. Plata taxei se va face fie anticipat, pe întreg anul sau mai multe luni, odată cu plata impozitului datorat bugetului local, fie lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a prestat serviciul de salubrizare. Pentru că Iridex va începe de la 1 iulie, primul termen de plată al taxei speciale de salubrizare este de 60 zile de la data începerii prestării efective a activităților de salubrizare. De reținut că, pentru neplata la termenul scadent se datorează majorări de întârziere, precum şi aplicarea măsurilor de executare silită. .

Conform Regulamentului privind aplicarea taxei speciale de salubrizare, cetățenii au obligația de a completa și transmite Direcției Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova declarația de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare, în baza căreia vor fi impuși la plata taxei pentru serviciile de colectare a deșeurilor.

Art. 10.

(1) Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe în funcţie de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenţi la adresa respectivă (membri de familie, rude, chiriaşi, flotanţi, etc). (

2) Proprietarul imobilului, care nu are încheiat contract pentru colectare deșeuri menajere si nemenajere, are obligația depunerii declarației în vederea stabilirii taxei de salubrizare, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresă (membri de familie, rude, chiriași, flotanți).

Art. 11. Persoanele juridice sunt obligate la plata taxei în funcție de volumul de deșeu generat/lună. Volumul de deșeu generat de către aceste categorii de beneficiari va fi comunicat de către operatorul de salubritate.

Art. 12. Pentru imobilele - proprietate pe care le deţine, locuite sau nelocuite, proprietarul este obligat sa îşi completeze declaraţia de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare prevăzută în anexa 1.

Art. 13. Pentru imobilele proprietate a persoanelor fizice care sunt date în chirie, comodat, sau în altă formă, altor persoane fizice/juridice, obligaţia declarării revine proprietarului.

Art. 14. Pentru imobilele proprietate a persoanelor juridice care sunt date în chirie, comodat, sau în altă formă, altor persoane fizice/juridice, obligaţia declarării revine proprietarului.

Art. 15. Pentru imobilele aflate în proprietatea Statului, a Municipiului Craiova, R.A.A.D.P.F.L. Craiova, obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, revine chiriaşilor acestor imobile, în funcție de destinația activității pe care o desfășoară.

Art. 16. (1) Termenul de depunere a declaraţiei de impunere pentru taxa specială de salubrizare este de 30 de zile de la data aprobării prezentului regulament. (2) În cazul nedepunerii declarației de impunere, proprietarii de imobile sau persoanele juridice vor fi impuse din oficiu, în baza datelor furnizate de Direcția de Evidență a Persoanei, în cazul proprietarilor, persoane fizice sau Registrul Comerțului, în cazul persoanelor juridice.

Art. 17. (1) Declaraţia de impunere se completează şi se depune la Direcţia Impozite şi Taxe a Municipiului Craiova, însoţită de Cartea de identitate/ buletinul de identitate al proprietarului, respectiv CUI-ul societății. (Declaraţia de impunere este disponibilă şi online, putând fi descărcată de pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova http://www.primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite/formularepentru-impozitele-si-taxele-locale.html). 

De reținut că ”în cazul refuzului declarării numărului de persoane, stabilirea taxei de salubrizare se va face din oficiu”.

Contractul privind concesionarea colectării şi transportului deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj, între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ADI ECODOLJ şi Iridex Group Salubrizare SRL – Iridex Group Import Export a fost semnat în mai 2018, acesta fiind operatorul judeţean de salubrizare. Contractul a avut o valoare de 250.652.467, 44 lei fără TVA. Cum în Craiova nu era încă finalizată partea cu containerele îngropate, o investiţie de 8 milioane de euro, preluarea de către grupului Iridex urma să se facă ulterior finalizării acestei investiţii.

 

 

Adauga comentariu