Depoul de tramvaie din Craiova, modernizat la sfântu-așteaptă. Licitația de peste 11 milioane de euro a fost anulată din nou

Licitația pentru reabilitarea depoului de tramvaie din Craiova, în valoare de 49.269.573,56 lei (exclusiv TVA), a fost anulată din nou. Motivul pentru care contractul nu a fost atribuit, conform informațiilor publicate în sistemul electronic de achiziții publice, este că ”la data limită de depunere a ofertelor nici unul din ofertanții înscriși nu a criptat oferta financiară/sau nu a răspuns la toți factorii de evaluare electronici, după caz”. Cu alte cuvinte, ofertanții nu au întrunit condițiile impuse. La fel s-a întâmplat și la precedenta încercare. Contractului de finanțare, obținut prin POR 2014-2020, a fost semnat în decembrie 2019, iar prima licitație pentru realizarea proiectului a fost lansată doi ani mai târziu, în decembrie 2021. Fără succes nici până în ziua de azi.

Construit în anul 1984, depul de tramvaie din Craiova nu a fost modernizat niciodată. Autoritățile locale au accesat fonduri europene pentru reabilitare lui, iar finanțarea a fost obținută în 2019. Obiectivul general al proiectului era creșterea atractivitatii și eficienței sistemului de transport public local din municipiul Craiova prin implementarea unor măsuri integrate ce vizează îmbunătățirea transportului public de călători cu tramvaiul și descurajarea utilizării transportului privat.

Contractul care a făcut obiectul licitației anulate prevede ”Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza PT+PAC+DE+Documentații avize, autorizații, acorduri+certificate performanță energetică, servicii de asistență din partea proiectantului pe parcursul derulării contractului și execuția lucrărilor pentru proiectul <Modernizare depou și Modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor – Faza 2 – Modernizare depou tramvaie>”. Criteriul principal pentru desemnarea ofertei câștigătoare a fost cel mai bun raport calitate – preț.  

Mai exact, constructorul care va câștiga va trebui să reabiliteze clădirile și halele de întreținere și reparații a tramvaielor, căile de rulare a tramvaielor și a echipamentelor de cale, să înlocuiască rețeaua de contact existentă și să asigure echipamente și utilaje specifice activităților de depou. Și spălătoria de tramvaie trebuie dotată corespunzător, cu o instalaţie performantă pentru spălarea exterioară a vagoanelor, dar și cu aspiratoare profesionale pentru efectuarea curăţeniei interioare. Hala de reparaţii va fi dotată cu elevatoare speciale pentru ridicarea materialului rulant şi dispozitive speciale pentru extragerea, ridicarea şi poziţionarea diverselor componente grele ale tramvaielor.

Care este rezultatul final așteptat de autorități? Să îmbunătăţească traficul public urban, prin creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor. Transportul de călători să fie mai rapid, iar transportul electric mai atractiv. Pe de altă parte, s-ar reduce și cheltuielile de exploatare, întreţinere şi reparaţii și va creşte siguranţa în circulaţie şi confortul pentru călători la nivelul cerinţelor reglementărilor internaţionale specifice domeniului. În cele din urmă, ”se estimează o creştere a numărului de călătorii cu tramvaiul”, își propuneau, ca scop final, autoritățile locale.

Ultima licitație pentru modernizarea depoului a fost anulată pe 27 aprilie, iar anunțul a fost publicat astăzi.

Vestea bună e că la anul ar trebui ca la Craiova să ajungă cele 17 tramvaie noi Pesa, din Polonia, ca urmare a contractului semnat în vara anului trecut de municipalitate. Până atunci, sperăm să mai reziste și vechile tramvaie și depoul.

Adauga comentariu