Derută în Primăria și Consiliul Local Craiova. Nu știu cum să gestioneze problema câinilor fără stăpân

O decizie a Curții de Apel Craiova derutează administrația locală din Craiova. O asociație pentru protecția animalelor a contestat în instanță o hotărâre a Consiliului local pentru delegarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân către SC Salubritate. Magistrații au decis că primăria trebuie să înființeze la nivel de UAT acest serviciu. Municipalitatea s-a conformat, numai că l-a înființat tot în cadrul SC Salubritate. Nu a fost bine. Curtea de Apel Craiova a arătat că acest serviciu poate fi concesionat numai către persoane juridice, asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor. Așa încât, azi, Primăria Craiova a venit cu propunerea înființării Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân direct la nivelul municipiului și atribuirea directă a contractului de delegare pentru serviciul de gestionare a câinilor fară stapân, dar tot către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., până la finalizarea procedurii de concesionare. Fără rezultat, însă, fiindcă proiectul a picat la vot, asta pentru că doar 24 din cei 27 de aleși locali au participat la ședință. 

Prin urmare, municipalitatea tot nu știe cum să procedeze. Cel puțin până când va organiza o licitație, fiindcă asta a fost propunerea avansată în cadrul unei ședințe extrordinare a Consiliului Local Craiova, care a avut loc astăzi.  

Curtea de Apel Craiova (prin decizia definitivă nr. 2580/18.11.2020) a reținut faptul că Consiliul Local al Municipiului Craiova a inființat Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fară stapân. Aceiași instanță (prin decizia civilă nr. 1482/2021) a reținut ulterior că Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Craiova nu a fost înființat la nivelul UAT, deși prin HCL nr. 308/2019 s-a modificat structura organizatorică și s-a înființat la nivelul aparatului de specialitate al primarului un compartiment funcțional cu activitate specifică de gestionare a câinilor fără stăpân. Iar asta limita modalitatea în care acest serviciu puatea fi atribuit persoanelor juridice, adică prin concesiune. Totodată, instanța a mai arătat că SC Salubritate Craiova SRL, deși întrunește condițiile activității de gestionare a câinilor fără stăpân, întrucât are ca activitați autorizate activități veterinare și de capturare a câinilor fără stăpân, nu poate efectua activități în cadrul Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. Pe scurt, Curtea a reținut că delegarea unui astfel de serviciu către Salubritate a fost nelegală. 

În consecință, consilierul Lucian Săuleanu, a întrebat de ce trebuie ca azi să mai voteze o hotărâre prin care s-ar înființa Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân la nivel de UAT, dacă contractul de delegare pentru serviciul de gestionare a câinilor fară stapân va fi atribuit direct tot către S.C. Salubritate.

”Motivația pentru adoptarea acestei hotărâri o înțeleg. Problema este că textul de lege spune că serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice, asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor. Atunci, de ce se menține temporar, până facem licitație - și va dura o jumătate de an, un an - faptul că trebuie dată către salubritate gestionarea serviciului? Curtea a reținut că delegarea unui astfel de serviciu către Salubritate a fost nelegală. Nu cumva prin acest HCl, e adevărat, temporar, nu ajungem tot în ipoteza unei noi încălcări? Noi ar fi trebuit să luăm acest HCL și să-l modificăm legat de cui se atribuie direct contractul de delegare. Noi l-am făcut către Salubritate. Mă rog, înainte se făcuse în cadrul Salubrității. Din punctul meu de vedere încălcăm textul de lege, pentru că atribuirea, concesionarea, indiferent cum o vedem, e stabilită de legiuitor doar către anumiți destinatari, deci doar persoanele juridice, asociațiile sau fundațiile. Ori salubritatea nu e. O să votez împotrivă pe acest aspect”, și-a argumentat votul avocatul Lucian Săuleanu

De cealaltă parte, secretarul Primăriei Craiova susține că nici primăria nu poate gestiona în mod direct acest serviciu, conluzionând, ca atare, că ”Asta e marea problemă care se ridică. Nimeni nu va putea administra acest serviciu”.

Marea problemă este că și prima soluție pe care a dat-o instanța, aceea să gestioneze în mod direct autoritatea locală acest serviciu, ar fi imposibilă. Nu s-ar putea face pe structura unității locale, cu birou sau serviciu sau compertiment pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Pe de o parte că ar fi inadmisibil și incompatibil cu activitatea pe care o avem și cu textul de lege care spune serviciu. Pe de altă parte, la data la care l-am înființat, exact acest raționament l-am avut în vedere. Salubritatea era singura societate care avea ca obiect așa ceva și, ca atare, putea fi delegată gestiunea. Instanța a apreciat că nu este bine să fie dată către o societate a UAT și că trebuia să facem licitație. Am luat-o de la zero. Până facem licitația, cine va administra această activitate, care reprezintă un serviciu public? Asta e marea problemă care se ridică. Nimeni nu va putea administra”, a opinat Nicoleta Miulescu, secretarul orașului.

Lucian Săuleanu a venit cu propunerea ca, pentru a arăta instanței că municipalitatea și consiliul local vor să regleze problema, ”ca să fie acoperită această situație”, să se ia legătura cu asociații sau fundații în Craiova, care să preia temporar serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân.

Însă, potrivit directorului Direcției Servicii Publice din Primăria Craiova, reprezentanții Asociației Viața Animalelor, cea care a acționat în instanță delegarea serviciului către Salubritate n.r.,  a comunicat că nu dorește să gestioneze acest serviciu și că niciun ONG nu vrea să o facă. Potrivit acestuia, în anul 2015, UAT Craiova a scos la licitație serviciul de gestionarea a câinilor fără stăpân, împreună cu activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare (DDD). A fost depusă o singură ofertă, care a fost declarată neconformă. ”S-a scos din nou la licitație împreună cu DDD  și nu a mai fost depusă nicio ofertă. Nu știu dacă în momentul de față un ONG va fi capabil să administreze acest serviciu”, a afirmat Alin Glăvan în cadrul ședinței extrordinare de azi.

Săuleanu a venit cu propunerea ca licitația să nu se mai facă împreună cu deratizarea, iar reprezentanții primăriei să se pună la masă cu asociațiile de profil.

”O să fac o solicitare în scris către toate asociațiile și ONG-urile din Craiova care se ocupă de asta, cu care avem corespndență și discuții și o să le comunic că se dorește scoaterea la licitație a acestui serviciu, după întocmirea înregii documentații și că pot depune ofertă”, a replicat directorul Direcției Servicii Publice din Primăria Craiova. 

Reprezentanții SC Salubritate Craiova spun că societății i-a fost delegat serviciul de gestionare pe 49 de ani și că Asociația Viața Animalelor a încercat să obțină anularea acestui contract, dar instanța a respins capătul de cerere. 

Și, totuși, ce se va întâmpla? Va fi reziliat contractul cu Salubritatea? Are cineva un interes ca acest contract privind gestionarea patrupedelor să fie scos la licitație?

Adauga comentariu