Direcția de Evidență a Persoanelor Dolj și-a deschis Ghişeu pentru ”situații deosebite”, la ,,Auchan Craioviţa”

Ghișeul este funcțional de azi și primește cereri pentru eliberarea actelor de identitate/înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei, ”formulate de persoane aflate în situații deosebite și de angajați aparținând structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale”, conform conducerii Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor (D.P.C.E.P.) Dolj, din subordinea Consiliului Județean Dolj. 

Pentru a putea depune cerere la ghișeu, persoanele aflate în situaţiile de mai sus trebuie să se programeze telefonic la nr. de telefon 0351411290, între orele 08.00-16.00, de luni până vineri. Acestea vor fi înscrise și pot fi primite la ghișeu în aceeași zi sau cel mai târziu în ziua următoare, în limita programului de lucru 08.30-15.30. Eliberarea actelor de identitate se va face cel mai târziu în ziua următoare, de la sediul  DPCEP Dolj din Craiova str. Vulturi nr. 9 jud. Dolj.

Fiecărei persoane care se prezintă la ghișeu îi va fi înmânată o cerere specială din care să reiese situația deosebită pentru care persoana a solicitat sprijinul D.P.C.E.P. Dolj sau faptul că persoana în cauză este angajat al unei structuri cu atribuţii în domeniul ordinii publice sau siguranţei naţionale.

Pentru înscrierea în programul de ghișeu vor fi acceptate numai solicitările telefonice primite direct de la persoanele în cauză, excepție făcând persoanele care nu locuiesc la reședința județului, când înscrierea poate fi solicitată și de reprezentanți ai autorităților locale sau de funcţionari din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor.

Adauga comentariu