(Exclusiv) Șefe din Primăria Craiova apreciate cu ”nesatisfăcător” la evaluarea profesională anuală. Li se-arată ușa?!

Funcționari publici cu funcții de execuție, dar și de conducere, respectiv arhitectul-șef al orașului și superiorul acestuia, adică directorul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Craiova au primit calificativul ”nesatisfăcător” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, susțin sursele Ziarului de Craiova. Asta înseamnă că, cel mai probabil, ele vor fi destituite din funcții. ERATĂ. Structura responsabilă cu urbanismul este condusă de arhitectul-şef din cadrul aparatului de specialitate. El nu poate fi subordonat unui alt funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului, indiferent de tipul structurii pe care o conduce, direcţie generală, direcţie sau serviciu. Astfel, pentru corecta informare a cititorilor precizăm că nu este vorba despre ”arhitectul-șef al orașului și superiorul acestuia”, cum în mod eronat am afirmat, ci de șefa Serviciului Urbanism și Nomenclatură Urbană, Mihaela Ene, și superiorul acesteia, arhitectul-șef Gabriela Miereanu, care conduce Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, direcție aflată în subordinea viceprimarului Aurelia Filip, conform Organigramei Primăriei Municipiului Craiova. În cadrul acesteia se regăsesc și Serviciul Autorizații în Construcții, Obținere Avize, Taxe și Biroul Cadastru.

Activitatea de anul trecut a Gabrielei Miereanu, arhitectul-șef al Primăriei (personajul feminin din foto cover, sursa gds.ro) și a subalternei sale Mihaela Ene, șefa Serviciului   Urbanism și Nomenclatură Urbană, nu ar fi fost deloc mulțumitoare pentru comisia de evaluare. Aceasta din urmă a comparat gradul şi modul de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către cei doi funcționari publici pe parcursul anului trecut și le-au acordat punctaj minim, între 1,00 și 2,50, care corespunde calificativului "nesatisfăcător". La fel ar fi fost evaluați și apreciați și alți funcționari din subordinea Gabrielei Miereanu.

Conform Codului Administrativ, calificativele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale sunt avute în vedere, între altele, la eliberarea din funcţia publică. Adică Miereanu și Ene ar urma să fie ”concediate” pentru incompetență.

Între criteriile de performanţă pe care funcţionarii publici cu funcții de conducere trebuie să le atingă se numără capacitatea de a organiza, de a conduce, capacitate de coordonare și control, competența decizională, abilităţi în gestionarea resurselor umane, abilităţi de mediere şi negociere etc.. 

Pe lista ”neagră” a evaluărilor s-ar afla și directoarea Direcției de Impozite și Taxe Craiova, Elena Bonescu, mai spun sursele noastre, însă informația nu este la fel de sigură precum în cazurile de mai sus. 

Conform OUG 57/2019 (Codul Administrativ), funcţionarii publici nemulţumiţi de rezultatul evaluării o pot contesta, în cadrul procedurii de evaluare, la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în cazul de față primarul, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă. Contestaţia se soluționează în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei. Pe baza documentelor prevăzute de lege, primarul poate respinge motivat contestaţia sau o admite, caz în care modifică raportul de evaluare în mod corespunzător. Rezultatul contestaţiei se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea acesteia.

Dacă funcționarul nu este mulţumit de rezultatul evaluării performanţelor profesionale individuale se poate adresa instanţei de contencios administrativ.

În orice caz, cel mai probabil asupra celor două șefe din primărie este aruncată responsabilitatea pentru haosul urbanistic din Craiova, fiind, astfel, sacrificate de primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, în mâinile căruia se află, în cele din urmă, decizia eliberării lor din funcție.

Toți funcționarii publici sunt supuși anual evaluării pentru activitatea din anul anterior, dacă au cel puțin 6 luni vechime în funcție. Evaluarea se face anul următor, în perioada ianuarie-martie. 

 

 

 

Adauga comentariu