Impuneri din oficiu și sancțiuni pentru craiovenii care nu depun până la 30 august declarația pentru taxa specială de salubrizare

Craiovenii mai au la dispoziție o săptămână pentru a depune declarația de impunere în vederea înregistrării în evidențele fiscale a taxei speciale de salubrizare. Termenul limită este 30 august 2021. După această dată, Direcția Impozite și Taxe va proceda la impunerea din oficiu a taxei speciale de salubrizare. Asta înseamnă că pentru fiecare imobil deținut/utilizat și nedeclarat vor fi impuse obligații la plată pentru un număr de 3 persoane. În plus, nedepunerea sau depunerea peste termen a declarațiilor de impunere a taxei speciale de salubrizare constituie contravenţie, mai subliniează autoritățile, și se sancționează cu amendă de la 77 lei la 307 lei. ”Constatarea contravențiilor și aplicarea sacțiunilor se fac de către primar și persoane împuternicite din cadrul autorității publice locale, începând cu data de 31.08.2021”, se arată într-un comunicat remis presei de Primăria Craiova.  

Tot la categoria ”măsuri”, este de reținut și faptul că, pentru neachitarea taxei speciale de salubrizare până la primul termen, respectiv 30.08.2021, iar pentru restul lunilor rămase din an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a prestat serviciul de salubrizare, craiovenii datorează, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii în cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună de întârziere până la data plăţii.

Declarația de impunere se poate transmite electronic, pe adresele de email: taxadesalubrizare@primariacraiova.ro; www.primariacraiova.ro (secțiunea e-Servicii Ghiseul online - depunere), cât și fizic, la toate punctele de lucru ale Direcției impozite și Taxe sau prin poștă.

 

             

 

Adauga comentariu