Instanța obligă și Asociația ”Salubris” Dolj să facă publice mai multe documente, dar și pe ce cheltuiește banii

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris”, înființată în 2013 la inițiativa primarului Lia Olguța Vasilescu, din care fac parte 13 localități doljene, trebuie să-i comunice președintelui Asociației de Proprietari Bloc Romarta, Petru Becheru, hotărârea actului adiţional la Contractul de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei, anexe și procese-verbale, organigrama, numărul de personal şi statul de funcții la nivelul ”Salubris” Dolj pe anul 2020, precum și bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului trecut. O hotărâre în acest sens a fost pronunțată, pe 28 ianuarie 2021, de Tribunalul București, însă decizia nu e definitivă.

”Am cerut aceste contracte, dar se pare că ADI Salubris, finanțată strict din bani public, le-a secretizat pe toate în mod ilegal, pentru a ascunde urma banilor și verificările de transparență care se impun”, este de părere Petru Becheru.

Tot în instanță, opt primării dintre cele 13 membre ale ”Salubris”, au fost obligate de același tribunal să-i comunice lui Petru Becheru informații de interes public cu privire la banii plătiți Asociației pentru fiecare an din perioada 2013–2020 și care a fost sursa sumelor achitate către ADI Salubris Dolj de fiecare unitate administrativ-teritorială. Însă nici acea hotărâre nu este definitivă, întrucât judecătorul a dat rezoluție că nu poate motiva soluția în termenul legal, din cauza volumului prea mare de muncă. Plângerea a fost înregistrată pe 28 august și, după trei termene, instanța s-a pronunțat pe 9 decembrie 2020 în favoare petentului, obligând primăriile ca în termen de 10 zile să îi comunice lui Petru Becheru informațiile cerute. Primăriile puteau face recurs în termen de 15 zile. 

Cinci dintre primăriile cărora Becheru le-a solicitat informații au răspuns, printre ele și Primăria Craiova, care a comunicat că, în perioada 2013-2020, a cotizat la ”Salubris” cu 1.514.587,73 lei. 

”Dintre membrii ADI Salubris Dolj au răspuns doar Municipiul Craiova, orașul Bechet și comunele Almăj, Ișalnița și Ghercești, dar nu în termenul legal de 10 zile, prevăzut de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, iar cu excepția comunelor Breasta și Țuglui nu au binevoit să confirme primirea cererii”, spune Petru Becheru.

Regulamentul de funcționare Al ADI Salubris prevede că membrii trebuie să-i achite o cotizație de 0,3 eurocenți/an/pe cap de locuitor, bani de la bugetul local, independent de facturile emise de salubritate pentru gunoiul cetățenilor. De ce? Tocmai pentru că ea a făcut Regulamentul de salubrizare și semnează contractele aprobate de consiliile locale. În fond, aceeași frunză tăiată la câini, pe bani publici.

Asociația este condusă, după plecarea Olguței din funcția de președinte, de Alina Maria Marin (foto), care este șefa Direcției Servicii Publice în cadrul Primăriei Craiova, soția consilierului județean PSD Marian Viorel Marin, director de dezvoltare la SC Piețe și Târguri Craiova.

Sursa: Facebook/Alina Maria Marin

 

Adauga comentariu