Interesanta solicitare a magistraților în procesul privind folosirea Aldezin în scările de bloc din Craiova

Instanța care judecă apelul făcut de SC Salubritate Craiova împotriva sentinței magistraților Judecătoriei Craiova, care au decis că societatea trebuie să plătească o amendă aplicată de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Dolj pentru că a utilizat produsul ALDEZIN în scările de bloc, fără a respecta domeniul de utilizare și aria de aplicare, a cerut, la termenul din 15 februarie 2021, ca atât producătorul biocidului Aldezin, SC Pasteur Filiala Fipești SRL, cât și Institutul Național de Cercetare ”Cantacuzino” să comunice, ”dacă într-o perioadă anterioară produsul Aldezin a fost autorizat și pentru alte destinații decât cele menționate în avizul 1790BIO/04.05.14 din data de 29.11.2010 și dacă în cursul anului 2020 a fost autorizat și pentru alte utilizări”. Argumentul magistraților pentru această cerere a fost că ”apreciează ca fiind util soluționării cauzei”.

Solicitarea magistraților este cel puțin interesantă în condițiile în care pe eticheta ”Aldezin” scrie clar unde și în ce condiții poate fi folosit, iar Institutul Național de Cercetare a precizat, ferm, de asemenea, care sunt spectrul și condițiile de utilizare:

„În privința precauțiilor speciale pentru utilizare, produsul Aldezin va fi manipulat numai de către persoane autorizate. Nu se va folosi în combinație cu substanțe tensioactive anionice (detergenți uzuali, săpun). Nu se va folosi în combinație cu alți dezinfectanți de tip: apă oxigenată, hipoclorit de sodiu sau cu substanțe puternic alcaline. Se va utiliza pentru dezinfectarea suprafețelor, materialelor, echipamentelor și mobilierului care NU sunt utilizate în contact direct cu produsele alimentare sau cu hrana pentru animale, pereților, podelelor și solului din amplasamente private, publice și industriale și din alte amplasamente destinate activităților profesionale, cu excepția domeniului medical. Având în vedere autorizarea produsului Aldezin TP2, este demn de menționat faptul că acesta a fost testat Poliovirus (nu SARS-COV-2). A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Produsul este nociv prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire și provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor“conform unui răspuns al Institutului Național „Cantacuzino” din 27.05.2020, formulat la solicitarea președintelui Asociației de proprietari Bloc Romarta Craiova, Petru Becheru.

De menționat și că ulterior folosirii ””Aldezin”, în martie 2020, în scările de bloc de către SC Salubritate Craiova SRL, cu avizul DSP Dolj, care a și amendat societatea pentru folosirea neconformă a dezinfectantului, ”Aldezin” a fost avizat de Institutul „Cantacuzino” pentru categoria TP2 – dezinfectare în spații publice, private și industriale, pe 21 aprilie 2020.

Pentru ca lucrurile să fie și mai interesante, din completul de judecată de la termenul din 15 februarie 2021 a făcut parte vicepreședintele Tribunalului Dolj, Cristian Iliescu, nimeni altul decât cel care a judecat și contestația privind validarea mandatului de primar obținut de Lia Olguța Vasilescu de către Petru Becheru. Acesta din urmă are calitatea de intervenient în speța cu ”Aldezin”, din postura de președinte al Asociației Bloc ”Romarta”, unde, de asemenea, a fost folosit biocidul. Culmea este că magistratul Iliescu a ”sărit” de la Secția Civilă, la cea de Contencios Administrativ și Fiscal. E drept că nimic nu-l împiedică să judece în altă materie, dar la fel e de drept că e interesantă coincidența. În speța validării mandatului edilului în funcție, becheru a cerut recuzarea judecătorului, însă cererea i-a fost respinsă.

Și, încă o notă: la intepelarea instanței, reprezentanții părtilor (Sc Salubritate Craiova SRL - apelant și DSP Dolj, intimat) au precizat faptul că ”nu mai au probe de adminstrat în apel”. Apoi se menționează că ”Instanța pune în discuție efectuarea unei adrese către producătorului Aldezin, respectiv SC Pasteur Filiala Fipești SRL pentru a comunica dacă într-o perioadă anterioară produsul Aldezin a fost autorizat și pentru alte destinații decât cele menționate în avizul 1790BIO/04.05.14 din data de 29.11.2010 și dacă în cursul anului 2020 a fost autorizat și pentru alte utilizări. Totodată instanța pune în discuție efectuarea unei adrese cu același conținut și către Institutul Național de Cercetare Cantacuzino”, după cum se menționează în Încheierea ședinței publice din 15 februarie 2020.

Reamintim că Salubritatea a înaintat o plângere contravenţională împotriva procesului verbal de contravenţie Seria DSP DJ nr. 00175 din data de 03.04.2020, prin care i s-a aplicat o amendă de 10.000 de lei, însă instanța a respins-o ca neîntemeiată, prin sentința pronunțată pe 8 octombrie 2020. 

„Din documentele verificate s-a constatat că a fost utilizat pentru dezinfecția scărilor de bloc, produsul Aldezin. Din avizul nr. 1790BlO/04/05.12 rezultă că domeniul de utilizare al produsului este de dezinfectant pentru industria alimentară și industria de preparare a furajelor (...) nicidecum în locuri închise, în speţă scări de bloc, fapt pentru care a fost sancționată petenta conform art. 58 lit. b din HG 857/2011. Susţinerea petentei că prin adresa nr. 5580/24.03.2020 a solicitat Direcției Sănătate Publică Dolj „acordul” pentru utilizarea produsului biocid ALDEZIN, atât pentru suprafețe de interior cât și pentru exterior, că a obţinut acordul nu este de natură să înlăture răspunderea contraventională a petentei deoarece în adresă petenta nu a precizat locul unde va fi utilizat produs biocid, respectiv nu a specificat că intentionează să îl folosească la dezinfectarea scărilor de bloc, ci numai dacă acest biocid poate fi folosit pentru suprafețe de interior şi exterior. Deci nu a obţinut acordul pentru folosirea sa in scările de bloc (...). Așadar, având în vedere situația de fapt constatată, condițiile deosebite, de risc epidemiologic major, rezultând din destinația pentru care a fost produs biocidul și locaţia in care a fost folosit (în scara blocurilor de locuinte) instanţa constată că sancțiunea a fost aplicată în mod legal, astfel că se impune menținerea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției. Faţă de cele arătate instanța va respinge plângerea contravențională ca neîntemeiată”, s-a arătat în motivarea instanței. Ulterior, în decembrie, SC Salubritate Craiova a făcut apel.

 

 

Adauga comentariu