IRIDEX și ADI ECODOLJ trec la ”soluția de avarie”: gunoiul din Dolj va fi sortat la Malu Mare până e gata stația de la Mofleni

ADI ECODOLJ vrea să modifice contractul cu Iridex încheiat în 2018. Este vorba despre semnarea unui nou Act adițional, cu nr. 4, prin care IRIDEX va putea sorta gunoiul reciclabil la punctul său de lucru de la Malu Mare, ”ca o soluție de avarie și temporară până la darea în operare a Stației de Sortare de la Mofleni-Craiova”, după cum se arată în document. Societatea a anunțat ADI ECODOLJ că este necesară extinderea capacității de sortare a deșeurilor reciclabile, din cauza cantității mari colectate din județ. Și asta nu pentru că se colectează masiv selectiv ci pentru că Stația de Transfer și Sortare Goicea este subdimensionată și nu mai face față cantității de deșeuri reciclabile preluate din județ. Asta și în condițiile în care din Craiova nici măcar nu a început colectarea selectivă. Capacitatea de operare a stației de la Goicea este de circa 52 de tone de deșeuri pe zi. Așa s-a ajuns la soluția temporară ca operatorul de salubrizare să sorteze gunoiul reciclat la Malu Mare, unde societatea are punctul de lucru.

Ca atare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor (ADI) ECODOLJ cere Primăriei Municipiului Craiova să îi acorde mandat special pentru a putea aproba în Adunarea Generală a Asociaților (AGA) ADI ECODOLJ un nou act adițional, cu nr. 4, la Contractul nr. 370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”.

Astfel, deșeurile reciclabile provenite din zona 1 (cu excepția orașului Segarcea) și zona 4 vor fi sortate temporar la punctul de lucru din localitatea Malu Mare a operatorului IRIDEX.

Începând cu luna iulie 2021, operatorul județean a demarat prestarea activitații de colectare a deșeurilor și în Craiova. Însă stația de sortare construită prin Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în județul Dolj nu este încă operațională, iar, conform adreselor înaintate de IRIDEX, nu se identifică altă soluție urgentă și fezabilă din punct de vedere tehnic și financiar decât sortatrea la Malu Mare. De altfel, soluția este și ”pentru a evita suspendarea activităților de colectare și sortare a deșeurilor reciclabile generate în Municipiul Craiova, dar și pentru optimizarea costurilor cu transportul deșeurilor”. ”Apreciem faptul că se impune posibilitatea realizării activității de sortare la punctul de lucru al operatorului din localitatea Malu Mare, jud. Dolj, ca o soluție de avarie și temporară până la darea în operare a Stației de Sortare de la Mofleni-Craiova”, susține ADI ECoDolj. 

Potrivit prevederilor Contractului nr. 370/2018 dintre IRODEX și ADIECODOLJ, deșeurile reciclabile colectate de pe raza zonelor 1 și 4 urmau să fie transportate la Stația de Sortare Craiova – Mofleni, care, însă, nu este încă operațională. Aceasta are o capacitate de 44.000 tone pe an. Prin Actul adițional nr. 2/02.02.2021, la Contractul nr. 370/2018, s-a prevăzut ca deșeurile reciclabile provenite din zona 1 și zona 4 să fie transportate și sortate la Stația de Transfer și Sortare Goicea. NumaI cî aceasta are capacitatea de a opera de cca. 52 de tone deșeuri/zi, insuficientă pentru a prelucra întreaga cantitate de deșeuri colectate din județul Dolj. 

”Nu se identifică altă soluție urgentă și fezabilă din punct de vedere tehnic și financiar”, susțin ADI ECODOLJ și IRIDEX.

”Pentru a se evita suspendarea activităților de colectare și sortare a deșeurilor reciclabile generate în Municipiul Craiova, cu atât mai mult cu cât până în prezent nu s-au colectat deșeuri reciclabile din zona de blocuri a municipiului; pentru optimizarea costurilor cu transportul deșeurilor, apreciem că este necesară extinderea temporară a capacității de sortare a deșeurilor reciclabile la punctul de lucru al operatorului, Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL – SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI SA – IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL., ca urmare a propunerii venite din partea acestuia, până la darea în operare a Stației de Sortare de la Craiova – Mofleni, cu condiția ca această soluție să nu aibă impact financiar asupra contractului de delegare și ca operatorul să obțină autorizarea punctului de lucru de la Malu Mare ca instalație temporară de sortare”, argumentează EcoDolj și Iridex. 

Adauga comentariu