Judecătoria Craiova, gata să mai primească 5 ani pentru Centrul de Excelență în Afaceri și cel pentru IMM-uri

Executivul craiovean cere, la solicitarea Tribunalului Dolj, prelungirea pe o perioadă de 5 ani a folosinței gratuite, precum și transmiterea în folosință gratuită a terenului aferent, a imobilelor Centrul de Excelență în Afaceri și Centrul pentru IMM-uri și Institutelor de Cercetare și Inovare, situate în str. Târgului, nr. 26 (lângă Centrul Multifuncțional unde se aflîă în prezent sediul Primăriei Craiova), în vederea desfășurării activității. În curând, termenul de 1 an, prevăzut într-o hotărâre anterioară, prin care s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită a imobilelor menționate, pe o perioadă de 1 an, începând din data de 16.03.2021, expiră.

Anul trecut, Tribunalul a înaintat două adrese la Primăria Municipiului Craiova (nr. 198054/2021 și nr. 199827/2021), pentru prelungirea transmiterii în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani,  ”întrucât locația actuală a Judecătoriei Craiova nu mai este corespunzătoare desfășurării activității acesteia, în condiții optime”. 

Conform legii, consiliile județene și locale asigură sediile necesare bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti. Bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, pot să fie date fie în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate; fie concesionate; închiriate; date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică și/sau valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.

Astfel, Primăria Craiova va înainta spre aprobare, în ședința programată joi, 27 ianuarie 2022, consilierilor locali un proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 381/2020, în sensul prelungirii pe o perioadă de 5 ani a folosinței gratuite, precum și transmiterea în folosință gratuită a terenului aferent, a Centrului de Excelenţă în Afaceri, care are o valoare de inventar de 2.145.744,16; a Centrului pentru IMM – uri şi Institutelor de Cercetare şi Inovare, cu valoarea de inventar de 2.720.791,19 lei, și a imobilului-teren în suprafață de 11.443 mp, cu valoare de inventar de 7.601.387,93 lei.

Cele două clădiri în care au fost relocate unele secții ale Judecătoriei Craiova au fost ridicate cu fonduri europene. Din 2019, acestea au ieșit de sub tutela contractului de finanțare, care prevedea că pe perioada derulării nu își puteau schimba destinația.

În 2020, Tribunalul Dolj solicita transmiterea în folosință gratuită arătând că numărul dosarelor a crescut considerabil şi spaţiul Judecătoriei Craiova era insuficient pentru desfăşurarea activităţii, ca de altfel și cel destinat birourilor judecătorilor şi personalul auxiliar.

Vestea, însă, i-a nemulțumit pe avocații baroului Dolj, care, în martie 2021, au protestat la Judecătorie. Asta pentru că, explicau aceștia, accesul la justiție va fi dificil pur și simplu din cauza incapacității fizice de deplasare dintr-o zonă în alta a avocaților, având în vedere că secții ale aceleiași instanțe sunt în locații diferite. Toto atunci, avocații au cerut și urgentarea demersurilor pentru ridicarea Palatului de Justiție din Craiova.

Adauga comentariu