Ministerul Apărării vrea să facă un cimitir militar în zona ”Tancodrom”. RAADPFL Craiova a început lucrările la Cimitirului Nord II

Ministerul Apărării Naționale are în vedere înființarea unui cimitir militar în Cazarma 3611 din Craiova, pe un teren de 70.500 mp. Astă vară, MApN a contractat Servicii de urbanism în valoare de aproape 10.000 de euro pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza Plan Urbanistic Zonal; elaborarea documentaţiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susţinerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenţilor şi obţinerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism; elaborarea studiului de oportunitate; elaborarea studiului geotehnic pe amplasament; elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70; elaborarea Studiului hidrogeologic expertizat INHGA, și obținerea avizului SGA/ABA, conform anunțului din Sistemul electronic de achiziții publice.

De altfel, pe 14 ianuarie a.c., Primăria Craiova a emis Certificatul de urbanism cu nr. 41 la solicitarea MApN pentru imobilul teren si/sau construcții situat în Craiova, Str. Aleea 4 Șimnic, nr 21.

Conform documentului, folosința actuală a terenului este de pășune, iar din PUG reiese că face parte dintr-o zonă cu destinație specială, fiind ”afectat parțial de străzi propuse ăn PUG și de rețele de utilitate publică și culoare de protecție ale acestora, protecție cale ferată, cu interdicție temporară de construire până la aprobarea documentație de urbanism PUZ/PUD”.

«Sunt permise activități cu caracter militar și special și funcțiunile complementare acestora: locuințe de serviciu, accese pietonale și carosabile și rețele tehnico-edilitare. Se propune elaborare PUZ în vederea construirii cimitir militar în Cazarma 3611 și construcții aferente P-P+1, cu POT propus=2% si CUT propus=0,04. Conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, autoritatea publică locală are dreptul ca prin CU "să condiționeze autorizarea investiției de elaborarea unui PUZ, prin grija investitorului privat, în conditiile legii, și de aprobarea acestuia de către autoritatea publică locală, numai în baza unui aviz de oportunitate întocmit de structura specializată condusă de arh şef”. Coeficientul de utilizare al terenului nu va putea depasi CUTmax=4, pentru respectarea Legii nr. 350/2001, art. 46, alin. 7. Prin PUZ se va preciza durata de valabilitate a acestuia», se mai arată în Certificatul de Urbanism nr. 41 14.01.2022 emis de Primăria Craiova.

RAADPFL a început lucrările la extinderea Cimitirul Nord

În altă ordine de idei, în decembrie 2021 au început și lucrările la extinderea Cimitirului Nord. Potrivit reprezentanților Primăriei Craiova. RAADPFL Craiova se ocupă de amenajrea terenului, în suprafață de aproape 20.000 mp, situat la nord de Aleea 4 Șimnic, adică pe un teren situat peste drum de intrarea în cimitirul deja existent. Aici ar urma să fie construite 1.720 de locuri de veci.

Terenul a fost împrejmuit, zona a fost curățată de vegetație în proporție de 70% și se fac săpături și tasări de pământ. Conform autorității locale, RAADPFL lucrează în regie proprie la extinderea cimitirului. Potrivit directorului Regiei, Cristian Grigorie, RAADPFL are avizul DSP pe baza certificatului de urbanism emis de Primăria Municipiului Craiova. Printre lucrările deja făcute se mai numără branșarea la apă, executarea aleilor, realizarea parcării pe o latură prin aplicarea de piatră spartă concasată, trasarea parcelelor unde vor fi executate construcții funerare, realizarea unor alei din piatră spartă nivelată în jurul parcelelor. Totodată, firma care se ocupă cu iluminatul public al orașului a montat pe stâlpii existenți de iluminat stradal corpuri care iluminează și zona cimitirului. Reprezentanții Regiei spun că deocamdată nu pot face o estimare privind sumele pentru lucrările executate întrucât nu au fost finalizate situațiile de lucrări. 

Demersuri pentru un cimitir privat, în Șimnicu de Sus

Tot în zonă, însă în Șimnicu de Sus, o firmă privată a inițiat demersurile pentru construirea unui cimitir particular în satul Albești. Cimitirul ”Bărdinici” urmează să fie construit pe un teren intravilan de circa 8,6 hectare, pe care investitorul îl deține undeva între Centura de Nord a Craiovei și DN6B. Proiectul include o capelă, spații de birouri, parcare supraterană, alei, spații verzi și mobilier urban și este evaluată la circa 1,8 milioane de lei.

La sfârșitul lunii decembrie 2021, Comisia de analiză tehnică din cadrul APM Dolj a decis că proiecul "Construire cimitir uman, administraţii (birouri şi sală de ceremonii funerare) şi împrejmuire teren", propus a fi amplasat în comuna Comuna Şimnicu de Sus, sat Albeşti, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

 

Adauga comentariu