Municipalitatea craioveană scoate la licitație peste 200 de amplasamente pentru panouri publicitare

Primăria Craiova închiriază mai multe suprafețe de teren care aparțin domeniului public al municipiului, care se pretează amplasării de panouri publicitare. Atribuirea contractului de închiriere a terenurilor se va face prin licitaţie publică, iar contractele vor fi valabile cinci ani. În total este vorba de circa 200 de amplasamante, grupate în patru pachete. Înainte de toate, însă, trebuie ca un proiect de hotărâre în acest sens să fie aprobat de Consiliul Local Craiova.

Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este cel mai mare preţ al chiriei, ofertat în lei, pentru fiecare pachet și pentru fiecare lună, fără TVA. Stabilirea ofertei câştigătoare va fi făcută de către comisia de evaluare pe baza criteriului preţul cel mai mare oferit pentru pachetul de panouri publicitare ce face obiectul închirierii.

”Preţul de pornire al licitaţiei are la bază taxa pentru folosirea temporară a locurilor publice pentru desfăşurarea de activităţi publicitare de 10 lei/mp/zi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 362/2020 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2021 - Anexa 2, pct. 13. Preţul minim de pornire al licitaţie pentru fiecare pachet de amplasamente panouri publicitare se obţine prin înmulţirea suprafeţei totale ocupate de panourile din pachet, cu taxa de 10 lei/mp/zi şi cu 30,5 zile, reprezentând media lunară a unui an calendaristic”, este menționat în proiectul care va fi supus votului în cadrul ședinței din 29 iulie a.c..

Astfel, preţurile de pornire ale licitaţiei pentru fiecare vor fi astfel: Pachet nr. 1 (50 amplasamente panouri publicitare) 17.080 lei/lună (56 mp*10 lei/mp/zi*30,5 zile=17.080 lei/lună). Pachet nr. 2 (50 amplasamente panouri publicitare) - 16.470 lei/lună (54 mp*10 lei/mp/zi*30,5 zile=16.470 lei/lună). Pachet nr.3 (50 amplasamente panouri publicitare) - 17.537,50 lei/lună (57,50 mp*10 lei/mp/zi *30,5 zile = 17.537,50lei/lună). Pachet nr. 4 (53 amplasamente panouri publicitare) - 17.690 lei/lună (58 mp*10 lei/mp/zi *30,5 zile=17.690 lei/lună).

Valoarea finală a chiriei va fi stabilită în urma procedurii de licitaţie publică, fiind stabilită pe baza ofertei câştigătorului procedurii. Chiria se va achita lunar, cel mai târziu până la data de 25 a lunii următoare, pentru luna încheiată. 2.6.4. Pentru depăşirea termenului de plată a chiriei, locatarul va plăti majorări de întârziere în valoare de 1% din cuantumul sumei neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate. Neplata a trei rate consecutive ale chiriei va duce la încetarea contractului de închiriere. 

Adauga comentariu