Muzeul de Artă se degradează. CJ Dolj a câștigat în instanță executarea garanției de bună execuție, dar firma de asigurări nu pune hotărârea în aplicare

Restaurat cu fonduri europene nerambursabile prin POR 2007-2013, Palatul Jean Mihail, care adăpostește Muzeul de Artă din Craiova, a început să se degradeze văzând cu ochii. Lucrările au început în octombrie 2010, iar recepția a avut loc la începutul lunii aprilie 2013. La aproape 10 ani de la încheierea procesului de reabilitare, pereții s-au scorojit și ornamentele s-au degradat la exterior. Asta se observă doar la o simplă privire. Reprezentanții Consiliului Județean Dolj spun că problemele semnalate la clădirea Muzeului au apărut în perioada de garanție a lucrărilor de consolidare și restaurare, iar instituția a solicitat în mod repetat constructorului să remedieze problemele. Pentru că nu a făcut-o, administrația județeană s-a adresat instanței de judecată, în vederea executării garanției de bună execuție. Și a câștigat procesul.

Consiliul Județean Dolj a implementat, în calitate de beneficiar, proiectul „Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail – Muzeul de Artă Craiova“ conform contractului de finanțare nerambursabilă semnat în data de 12 octombrie 2009 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului“, Domeniul de intervenție 5.1 – „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea / modernizarea infrastructurilor conexe“.

 

Antreprenorul a dat garanție 25 de ani pentru lucrare

Acordul contractual pentru executarea lucrărilor consolidare și restaurare a fost încheiat, în urma derulării unei proceduri de licitație deschisă, cu Romconstruct Holding Grup SA, în calitate de lider al Asociației Romconstruct Holding Grup SA și Coral SRL, cu o valoare totală de 19.104.738,28 lei, fără TVA. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 4 octombrie 2010, iar finalizarea și recepția au avut loc în data de 3 aprilie 2013.

Prin acordul contractual menționat, antreprenorul și-a asumat o perioadă de garanție de bună execuție de 25 de ani după finalizarea lucrărilor. Conform prevederilor legale în vigoare la data respectivă și acordului contractual, după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor, Consiliul Județean Dolj a eliberat 70% din valoarea garanției de bună execuție. Pentru restul de 30 %, a fost emisă de către Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA București (societatea la care antreprenorul a constituit garanția) o scrisoare de garanție de bună execuție valabilă până la data de 3 aprilie 2038”, au precizat, la solicitarea Ziarului de Craiova, reprezentanții Consiliului Județean Dolj.

Conform acestora, instituția a constatat și comunicat antreprenorului în repetate rânduri, începând din anul 2016, probleme apărute în perioada de garanție a lucrărilor, solicitându-se de fiecare dată remedierea acestora.

De altfel, aceste defecțiuni au fost consemnate și într-o notă de constatare asumată prin semnătură de reprezentanții constructorului. Trebuie precizat faptul că, întrucât lucrările se aflau în perioada de garanție, Consiliul Județean Dolj se afla în situația în care, din punct de vedere legal, nu putea executa din surse proprii lucrările de remediere”, mai spun cei de la CJ Dolj.

Antreprenorul nu a dat curs numeroaselor solicitări transmise de beneficiar, de a remedia problemele constatate, iar Consiliul Județean Dolj s-a adresat instanței de judecată pentru executarea garanției de bună execuție, obținând o soluție favorabilă în această speță, prin hotărârea definitivă pronunțată în data de 7 octombrie 2021. 

În contextul în care, până în prezent, Euroins Romania Asigurare – Reasigurare SA București nu a pus în aplicare decizia instanței, Consiliul Județean Dolj va solicita inițierea procedurii de executare silită, în vederea recuperării creanței în sumă de 564.387 de lei”, transmit cei de la Consiliul Județean Dolj.

Credit foto: Ștefan Veza


 

Adauga comentariu