O casă a municipalității craiovene, aflată în paragină, va fi vândută la licitație: ”Nu este oportună realizarea unor investiţii”

Un imobil situat în Bvd. Nicolae Titulescu, la Nr. 8, cu o suprafaţă construită desfăşurată de 94 mp, și terenul aferent, în suprafaţă de 52 mp, urmează să fie scos la vânzare, prin licitație publică, de Primăria Craiova. Casa și terenul aparțin domeniului privat al municipalității. Mai întâi, însă, Consiliul Local Craiova trebuie să aprobe un proiect de hotărâre în acest sens.

Cum justifică Primăria decizia

Din rapoartele intocmite de Executivul craiovean, care însoțesc proiectul de hotărâre privind vânzarea bunului, imobilul ”se află într-o stare avansată de degradare şi exploatarea acestuia în condiţii normale de siguranţă presupune investiţii majore din veniturile bugetului local”. Totodată, mai arată reprezentanții primăriei, ”durata de amortizare a investiţiilor în raport cu posibilele venituri realizate prin închirierea acestui bun imobil este mare şi astfel, considerăm că nu este oportună realizarea unor investiţii”.

”Municipiul Craiova, în calitate de proprietar al bunului, urmăreşte creşterea potenţialului zonei din punct de vedere al dotărilor economico-sociale şi atragerea de capitaluri private precum şi obţinerea de venituri la bugetul local. Bunul imobil ce face obiectul vânzării prin licitaţie publică nu este afectat de notificări formulate şi depuse în baza Legii nr. 10/2001. Procedura de vânzare propusă conform art. 363 din OUG nr. 57/2019 este vânzarea prin licitaţie publică”, scrie în Raportul privind vânzarea prin licitaţie publică întocmit de autoritatea locală.

Pentru organizarea procedurii de vânzare prin licitaţie publică, Consiliul Local al municipiului Craiova trebuie să aprobe studiul de oportunitate, documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini. 

Motivele, de ordin economic, financiar, social şi de mediu 

Conform Studiului de Oportunitate anexat la proiectul de Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova, decizia de a vinde imobilul este cauzată de faptul că: 1. ”Bunul imobil se află în stare avansată de degradare, fapt ce ar conduce la cheltuieli importante. 2. Creşterea potenţialului zonei din punct de vedere al dotărilor economico-sociale. 3. Atragerea capitalului privat în acţiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunitaţilor locale. 4 Crearea unor noi locuri de muncă prin dezvoltarea sectorului privat. 5 Atragerea de venituri suplimentare la bugetul local al municipiului Craiova”.

Cu alte cuvinte, primăria consideră că vânzarea către un privat ar aduce mai multe beneficii orașului decât dacă ar reabilita clădirea și apoi ar închiria-o. 

Realizarea procedurii de vânzare prin licitaţie publică este previzibil a se realiza în termen de 90 de zile de la data însuşirii raportului de evaluare de către Consiliului Local al municipiului Craiova. 

Preţul minim de vânzare trebuie aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova şi va fi valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă, determinat prin raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat cu care Primăria Municipiului Craiova are contract în derulare şi valoarea de inventar a bunului imobil, care, conform documentelor, este de 166.400 lei în cazul terenului de 52 mp și de 241.670 de lei a construcției de 94 mp.

Preţul de vânzare rezultat în urma licitaţiei se va achita integral în lei. Ofertantul declarat câştigător este obligat să achite o garanţie cuprinsă între 3 şi 10 % din preţul contractului de vânzare fără TVA. Criteriul de atribuire a contractului va fi cel mai mare preţ oferit, plecând de la preţul stabilit prin raportul de evaluare aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Sursa foto: Google Street View

Adauga comentariu