O sută de craioveni decedați au primit scutiri la plata impozitelor și taxelor locale

O sută de contribuabili din Craiova au primit scutiri de la plata impozitelor și taxelor locale deși nu mai erau în viață. Scutite au fost și alte persoane care nu îndeplineau criteriile prevăzute de actele normative în vigoare pentru a putea beneficia de aceste facilități fiscale. În total, valoarea privilegiilor financiare s-a ridicat la aproape 300.000 de lei. Datele au fost prezentate în urma unui audit financiar al Camerei de Conturi Dolj, făcut în perioada 31 mai – 30 iulie 2021, la nivelul UAT Craiova și dat publicității luna aceasta. 

Din verificarea efectuată privind acordarea de scutiri contribuabililor persoane fizice la plata impozitelor și taxelor locale, respectiv impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloace de transport, s-au constatat abateri în sumă totală de 299.221 lei, din care: suma de 218.332 lei reprezintă scutiri acordate nejustificat unui număr de 100 contribuabili persoane fizice decedate, iar suma de 80.889 lei reprezintă scutiri acordate contribuabililor persoane fizice care nu îndeplineau criteriile prevăzute de actele normative în vigoare pentru a putea beneficia de aceste facilități fiscale”, se arată în raportul de audit al camerei de Conturi Dolj.

Totodată, în urma verificărilor a reieșit și faptul că entitatea auditată, respectiv Direcția de Impozite și Taxe (DIT) Craiova, nu a scăzut din evidența fiscală și din evidența contabilă suma de 341.982 lei, care reprezentau creanțe bugetare provenite din amenzi aferente unui număr de 179 de contribuabili și ei morți.

DIT Craiova s-a corectat 

În urma controlului, conducerea DIT Craiova a luat măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate, potrivit aceluiași raport de audit. Au fost întocmite procese verbale de scădere din evidența fiscală și contabilă pentru debite în sumă totală de 341.982 lei provenite din amenzi aferente persoanelor fizice decedate și s-a procedat la scăderea lor din evidența contabilă.

De asemenea, DIT a recalculat și veniturile suplimentare în sumă 299.221 lei, ca urmare a ridicării scutirilor acordate nejustificat persoanelor fizice, printre care cei 100 de craioveni care nu mai erau în viață.

Camera de Conturi Dolj a dispus și recomandat ca Direcția de Impozite și Taxe Craiova să extindă verificările și să identifice toți contribuabilii care au beneficiat de scutiri fără temei legal, să stabilească și să înregistreze în evidența fiscală și contabilă diferențele de impozite și taxe și creanțele fiscale accesorii aferente constatate cu această ocazie, și inițierea măsurilor legale de încasare.

 

Adauga comentariu