OMV Petrom construiește un imens parc fotovoltaic pe platforma Doljchim de la Ișalnița. Investiția e de peste 100 milioane de euro

OMV Petrom va ridica la Ișalnița, pe fosta platformă Doljchim, un imens parc fotovoltaic care va fi alcătuit din 175.214 panouri fotovoltaice. Compania vrea să valorifice, astfel, cea mai mare parte a terenului pe care şi-au desfăşurat activitatea instalaţiile fostului combinat, care au fost dezafectate și demolate. Suprafața pusă la dispoziție pentru construirea parcului fotovoltaic este de 1.201.297 mp, iar suprața care va fi efectiv ocupată va fi de 1.151.653 mp. Terenurile sunt intravilane și se află în proprietatea OMV Petrom S.A. și sunt situate se află în partea Sud – Vest a localității Ișalnița. Valoarea investiției va fi de aproximativ 103.553.573 euro.

Primele informații despre această investiție au apărut, pe surse, în 2020. În prezent, investitorul se află în faza obținerii acordului de mediu pentru implementarea proiectului. Solicitarea a fost depusă la Agenția Județeană de Mediu în luna iunie a acestui an, iar în luna iulie a fost depus și memoriul de prezentare a investiției. La începutul lunii august, APM Dolj a cerut mai multe detalii și clarificări despre proiect, iar pe 24 august Memoriul, cu toate completările, pentru ”Construire parc fotovoltaic pe amplasamentul fostului Combinat Doljchim - Ișalnița - OMV PETROM” a fost publicat pe site-ul APM Dolj. 

Conform documentelor depuse, OMV Petrom avea ca alternative pentru fosta platformă Doljchim fie ”neutilizarea terenurilor existente”, fie ”realizarea propriu-zisă a parcului fotovoltaic”.

Selectarea alternativelor în cazul proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile a fost un proces complex şi elaborat, care a necesitat colaborarea unui colectiv larg de specialişti. Factorii luaţi în considerare la studierea alternativelor pentru proiectele de această natură au fost resursa energetică, locaţia, tehnologia, capacitatea totală etc. Alternativele analizate în faza de proiect au vizat în principal următoarele criterii/aspecte: alegerea locaţiei; stabilirea capacităţii de producţie; stabilirea detaliilor tehnologice; accesul pe amplasament; terenul cu suprafața plană care facilitează posibilitatea amplasării panourilor și asigurării unghiului optim de inclinație pentru captarea energiei solare. În urma analizării tuturor acestor aspecte, s-a ajuns la concluzia că aceasta este varianta optimă de investiţie din punct de vedere economic, tehnic şi de mediu pentru amplasamentul studiat”, se arată în Memoriul de prezentare a proiectului.

Cum va arăta parcul fotovoltaic de la Ișalnița 

Toate clădirile și instalațiile care au existat pe terenul fostului combinat chimic au fost desființate/dezafectate, în perioada 2007 - 2021. Până în anii 2009-2010, pe amplasamentul Doljchim se fabricau produse chimice anorganice și organice de bază, îngrășăminte și produse azotoase. Acum, terenul este liber de construcții și acoperit de vegetația spontană. Execuția noilor lucrări va presupune pregătirea terenului pentru nivelare, realizare platformelor sistematizate pe verticală, împrejmuirea exterioară a terenului, amplasarea kiturilor de panouri fotovoltaice, reabilitarea clădirii administrative (o construcție de tip Parter + Etaj cu suprafața desfașurată de aproximativ 1300 mp, realizată în anii ҅ 60,), punerea în funcțiune și darea în exploatare a lucrărilor de investiții realizate. În vecinătatea amplasamentului se va implementa proiectul ”Construirea unui parc fotovoltaic Amaradia, branșamente, racorduri și drum de acces”.

Activitatea propriu-zisă ce se va desfășura pe amplasament constă în: captarea şi transformarea energiei solare în energia electrică (efect fotoelectric) prin intermediul celulelor fotovoltaice (cele 175.214 de panouri fotovoltaice), transformarea curentului continuu în curent alternativ, cu ajutorul invertoarelor, şi ridicarea tensiunii de la joasă tensiune la medie tensiune, cu ajutorul transformatoarelor și introducerea curentului produs în reţeaua electrică, prin intermediul stației de transformare. 

Capacitatea de producție a energiei electrice estimată anual este de cca 125.913. Parcul fotovoltaic va fi alcătuit din 175.214 panouri fotovoltaice monocristaline, bifaciale, tehnologie halfcut, fiecare dintre ele cu o capacitate de 485 Wp. Acestea vor fi montate pe o structură din profile metalice şi vor fi înclinate la 37˚ faţă de sol, orientate spre sud. Panourile vor fi grupate în şiruri de 23, legate în serie, şi vor fi conectate la 424 invertoare de 185 kVA, prin cabluri montate aerian pe suportul de metal al panourilor. Cele 424 invertoare vor fi legate la 46 de transformatoare, care au o capacitate de 2500 kVA fiecare și au rolul de a ridica tensiunea la 20 kV. Un panou are dimensiunea de 2260 X 1048 X 32 mm. Între şirurile de panouri va exista o distanţă de 10,6 m pentru a nu produce umbrire. Panourile fotovoltaice vor fi conectate între ele prin cabluri montate aerian pe structura metalică. Panourile sunt grupate în module de 23 panouri, pe o structură metalică, realizată din profile de oţel zincat.

”Pe amplasamentul studiat se vor monta un număr corespunzator de panouri fotovoltaice amplasate conform planului de situație anexat. Rândurile formate din șiruri de panouri, se vor monta în aranjament 2P (2 Portret) si se vor amplasa la o distanță corespunzatoare intre ele. Pentru a prelua energia electrică generată de șirurile de panouri fotovoltaice s-au prevăzut invertoare. Pentru transformarea energiei in curent alternativ se vor monta posturi de transformare JT/MT. Posturile de transformare JT/MT se vor conecta radial in statia de MT/110 kV care urmeaza a se construi pe amplasament”, conform proiectului tehnic. 

”Întrucât suprafața construită a fostului combinat chimic Doljchim era de cca 65%, iar fundațiile și utilitațile aferente acestor construcții au fost dezafectate partial, soluția de fundare propusă pentru fixarea panourilor fotovoltaice sunt fundațiile balastate, alcătuite din blocuri de beton armat monolit/prefabricat, rezistent la cicluri repetate de îngheț/dezgheț”, se mai arată în memoriul de prezentare a investiției.

Parcul fotovoltaic Ișalnița va fi dotat inclusiv cu instalații de protecție (paratrăsnet și prize de pământ), iluminat exterior, supraveghere video, instalații de alimentare cu energie electrică a serviciilor interne. Intrarea în parcul fotovoltaic se va face prin E79. Potrivit documentelor depuse, parcul fotovoltaic se va fi amplasat, față de cea mai apropiata locuință, la o distanță mai mare de 1000 m. 

Cum justifică OMV Petrom necesitatea investiției

”Prin realizarea acestei investiții, se preconizează a fi îndeplinite următoarele obiective: valorificarea terenului în scopul obținerii de energie electrică „curată”; asigurarea unei flexibilitați crescute în ceea ce privește producția de energie electrică în funcție de cerere și de iradierea maximă disponibilă; reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; crearea de noi locuri de muncă în zonă pentru o perioadă de cel puțin 25 ani”, conform aceluiași document.

Valoarea investiției va fi de aproximativ 103.553.573,59 euro. Perioada de implementare propusă pentru faza de construire (realizare parc fotovoltaic) va dura 24 luni de la derurarea procedurii de achiziție contract/contracte de tip ”Owner engineering” și va functiona pe o perioadă de cel puţin 25 de ani. 

Sursa planșe foto: Memoriu de prezentare proiect/APM Dolj

Adauga comentariu