Parohia ”Lunca Jiului” dă înapoi Primăriei Craiova un teren de 10.000 mp, ca să facă ea cimitir, după ce-l primise în 2008 ca să facă... cimitir

Parohia Lunca Jiului primea în administrare, cu drept de folosință gratuită, în 2008, printr-o hotărâre de Consiliu local, un teren de 10.793 de mp, pe Str. Siretului nr. 39, aparținând domeniului public, pentru extinderea cimitirului parohial ”Lascăr Catargiu”. Pentru asta, municipalitatea craioveană a revocat o altă hotărâre, din 1999, prin care suprafața respectivă era dată în folosință gratuită Școlii de fotbal ”Gigă Popescu”, pe o perioadă de 20 de ani, pentru amenajarea unei baze sportive. Propunerea a venit de la șapte consilieri locali PSD și a trecut de plenul CL Craiova. Terenul a ajuns în administrarea parohiei și... cam atât.

Acum, după 13 ani, parohia nu-l mai vrea și îl dă înapoi Primăriei Craiova ca să facă ea cimitir nou. Între timp terenul s-a transformat într-o explozie de vegetație sălbatică și gunoaie. Parohia Lunca Jiului este somată de administrația locală, în luna februarie 2021, să împrejmuiască terenul și să-l salubrizeze pe zona dinspre Str. Dobrogea, în caz contrar fiind pasibilă de amendă cuprinsă între 1.000 și 2.500 de lei. Brusc, reprezentanții Parohiei își amintesc că dețin terenul cu pricina și, în luna aprilie 2021, solicită Primăriei Craiova să-l ia înapoi. De ce? Ca să facă tot primăria un cimitir nou. Ieri, vegetația și gunoaiele erau prezente și nici gard nu exista. 

Proiectul pentru încetarea dreptului de folosință va fi trecut, astăzi, prin plenul CL Craiova. Surse din Primăria Craiova susțin că extinderea cimitirului nu s-a mai făcut de către parohie fiindcă nu a avut bani. La rându-i, nici primăria nu va amenaja prea curând unul nou, fiindcă bugetul a fost deja împărțit pe anul acesta. În așteptare se află doar extinderea Cimitirului Nord, pentru care există deja studiul de fezabilitate și proiectul. Execuția ar putea începe cel mai devreme din această toamnă, dacă licitația în acest sens va avea sorți de izbândă.

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 258/2008 se revocă hotărârea nr. 50 din 31.03.1999, privind darea în folosință gratuită a unui teren de 11.793  Școlii de fotbal ”Gică Popescu”, pe o perioadă de 20 de ani, pentru amenajarea unei baze sportive. Urmează o modificare a hotărârii, în 2000, prin care se diminuează suprafața cu 1000 de mp pentru amplasarea unei stații de pompare a apei menajere. Apoi terenul în suprafață de 10.793 mp se dă parohiei în vedere extinderii cimitirului, pe o perioadă de 49 de ani, cu posibilitatea prelungirii.

În 2021 printr-o adresă înaintată de parohie către Primăria Craiova se aduce la cunostiinţă autorităţii publice că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 258/2008 a primit în folosinţă gratuită terenul în suprafaţă de 10793 mp situat în str. Siretului nr. 37 (actual str Siretului nr. 39), în vederea extinderii cimitirului parohial. ”Prin adresa nr. 3/07.04.2021 înaintată de Parohia Lunca Jiului şi înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 65121/08.04.2021, susnumita solicită preluarea terenului atribuit în folosinţă gratuită, prin hotărârea nr. 258/2008, de către autoritatea publică locală pentru edificarea unui nou cimitir”, se arată în Raportul întocmit de municipalitate.

”Datorită faptului că în vechiul cimitir parohial nu mai sunt locuri disponibile şi solicitările cetăţenilor din cartierul Catargiu tot mai numeroase se solicită ca acest teren să fie preluat de autoritatea publică în vederea construirii unui nou cimitir. Astfel este necesar și oportun inițierea unui Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită al Parohiei Lunca Jiului asupra terenului în suprafață de 10793 mp, situat în Craiova, str. Siretului, nr.37 şi incetarea efectelor art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 258/2008. Proiectul de hotărâre şi întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova”, se arată în referatul de aprobare al Direcției patrimoniu din cadrul Primăriei Craiova.

Terenul de 10.793 mp, situat pe str Siretului nr. 39 aparţine proprietăţii publice a municipiului Craiova în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 141/2008, anexa 2, poziţia 6982, este înregistrat în evidenta domeniului public cu numărul de inventar 42000643 cu valoarea de inventar 1.237.958,66 lei, fiind intabulat în cartea funciară nr. 209896 a Municipiului Craiova.

Suprafața care va reveni în administrarea primăriei este despărțită de Cimitrul Lascăr Catargiu de un alt teren privat pe care în prezent se ridică un ansamblu rezidențial de vile.

Așa arată în prezent terenul de 10.793 mp pe latura dinspre Str. Dobrogea, unde a fost somată Parohia să curețe și să împrejmuiască terenul.

O imagine ilară surprinsă în Cimitirul Catargiu (”Pe 28,29,30 și 31 martie rezervă o întâlnire”)/Foto: Mihai Popescu

 

 

 

Adauga comentariu