Polițiștii locali din Craiova nu au putut da amenzi pentru neplata parcării ”ocazionale”. Situația se schimbă!

Deși parcarea ocazională pe domeniul public din Craiova, cu plata prin SMS, este supusă taxării, neplata ei nu se regăsește reglementată în Regulamentul privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului. Din cauza proastei redactări a Regulamentului, din care lipsesc sintagme cheie și în care au fost atribuite în mod greșit prevederile unor articole la altele, neplata taxei pentru parcarea ocazională nu este sancționată la Capitolul Contravenții, fapt care a dus la imposibilitatea polițiștilor locali și a agenților constatatori de a dispune măsuri legale, după cum chiar ei s-au plâns municipalității.

Poliția Locală a sesizat Primăria Craiova cu privire la lipsurile din Regulament încă din aprilie 2019, printr-o adresă către Direcția Servicii Publice, subliniind că dacă erorile nu sunt îndreptate ”duc la imposibilitatea aplicării Regulamentului, pe de o parte, iar pe de altă parte se creează discriminare între proprietari/utilizatori/deținători care au autovehiculele înscrise la Direcția de Impozite și Taxe (DIT) Craiova și cei care le au înregistrate în alte UAT-uri, în sensul că, pentru aceeași contravenție, urmează să fie sancționați doar cei care dețin rol la DIT Craiova”.

După aproape doi ani de la această adresă, municipalitatea craioveană va supune votului Consiliului Local modificarea, prin completare, a buclucașului Regulament în ședința de luna aceasta. 

”Propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna februarie 2021 a proiectului de hotărâre privind îndreptarea de eroare materială prin modificarea art. 64; art.64 lit.a, b şi l din Regulamentul privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2019”, se arată în raportul întocmit de Primăria Craiova.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2019 a fost aprobată modificarea, prin completare a Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova. Astfel, în municipiul Craiova au fost instituite următoarele tipuri de parcări: a) Parcare curentă pe domeniul public al municipiului, cu excepția parcărilor cu plată prin SMS, semnalizată cu indicatorul ”Parcare cu Plată”; b) Parcare pe domeniul public cu plată prin SMS sau alte mijloace de plată, semnalizată cu indicatorul ”Parcare cu Plată; c) Parcare ocazională pe domeniul public, cu plată prin SMS; d) Parcare de reședință cu plată, pe domeniul public al municipiului.

”Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 71239/2019, Poliţia Locală a Municipiului Craiova a sesizat faptul că întâmpină dificultăţi în sancţionarea contravenţiilor constatate, solicitând în acest sens modificarea, prin completare, a Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2019, întrucât, deşi „parcarea ocazională pe domeniul public, cu plată prin SMS” era supusă taxării, iar neplata parcării ocazionale era reglementată de Regulament ca şi contravenție, aceasta nu este sancţionată, poliţiştii locali şi agenţii constatatori împuterniciţi ai primarului neavând temei juridic pentru a stabili cuantumul amenzii contravenţionale şi a încadra fapta pentru care aplică măsurile legale”, mai motivează responsabilii din primărie.

Polițiștii locali spun că este necesară completarea cu sintagma „proprietar/deținător/utilizator” pentru a evidenţia în mod concret calitatea persoanei fizice/juridice împotriva căreia se dispun măsurile legale, dar şi completarea enunţurilor referitoare la capitolul Contravenţii şi Sancţiuni cu menţiunea „precum şi parcarea ocazională pe domeniul public, cu plată prin SMS, fără achitarea taxei” şi mențiunea „precum şi parcarea ocazională pe domeniul public, cu plată prin SMS, cu depăşirea timpului pentru care s-a achitat taxa”: ”Erorile materiale expuse şi precizările de text, ce se impun, dacă nu sunt îndreptate, duc la imposibilitatea aplicării Regulamentului, iar pe de altă parte se creează o discriminare între proprietarii/utilizatorii/deţinătorii de autovehicule înscrise la Direcţia Impozite şi Taxe Craiova şi cei care le au înregistrate în alte U.A.T.-uri în sensul că pentru aceeaşi contravenţie urmează să fie sancţionaţi doar cei care deţin rol la Direcţia Impozite şi Taxe Craiova. (...)”

În consecință, un proiect de hotărâre va fi suspus spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, care va avea ca scop  modificarea art. 64 lit.a, lit.b şi lit.l din Regulament, astfel: 1. Articolul 64 partea introductivă, se modifică şi va avea următorul cuprins : ”Art. 64. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 – 1.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice, următoarele fapte ale proprietarului/deținătorului/utilizatorului (după caz): ” 2. Art. 64 lit. a), b) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins: ”a) parcarea autovehiculelor în parcările cu plată prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu plată”, precum şi parcarea ocazională pe domeniul public, cu plata prin SMS, fără achitarea taxei, fără tichetul de la parcometru, după caz; b) parcarea autovehiculelor în parcările cu plată prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu plată”, precum şi parcarea ocazională pe domeniul public, cu plată prin SMS, cu depășirea timpului pentru care s-a achitat taxa; l) nerespectarea prevederilor art.57, alin (2), în sensul ocupării locurilor de parcare în intervalul orar 18:00-08:00, de luni până vineri, sâmbăta şi duminica precum şi în sărbătorile legale, fără a avea eliberate autorizaţii de acces în Centrul Istoric”, după cum se arată în respectivul proiect.

Adauga comentariu