Primăria Craiova cumpără teren de la ”Cimino”

Administrația locală cumpără terenuri de la privați, fiindcă orașul are nevoie de locuri de joacă, spații verzi și locuri de parcare. Cel puțin, asta susține Executivul din Bănie, care a început să achiziționeze suprafețe pe care proprietarii nu au reușit să le valorifice, spre exemplu ridicând imobile pe ele, dar pe care municipalitatea susține că le poate fructifica. Un astfel de teren, în suprafață de circa 500 mp, situat pe str. A. I. Cuza, la nr. 17 A, urmează să fie achiziționat de Primăria Craiova de la Trandafir Fănel, nimeni altul decât cunoscutul lider al grupării ”Frăția” din Craiova.

Conform actului de vânzare cumpărare atașat proiectului de hotărâre, care va fi supus votului în ședința din 28 octombrie a Consiliului Local (CL) Craiova, Fănel Trandafir a cumpărat cei 500 mp în 2003, cu 350 de milioane de lei vechi.

”Având în vedere că la nivelul Municipiului Craiova există un deficit al locurilor de parcare, al spațiilor unde se pot desfășura activități sociale (relaxare, sport, locuri de joacă pentru copii, zone verzi etc), precum și al terenurilor proprietatea municipiului ce pot fi astfel amenajate, iar autoritatea publică locală intenționează să realizeze investiții pentru acoperirea acestui deficit, este oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind achizitionarea de către Municipiul Craiova a imobilului - teren în suprafață de 500 mp din acte și 499 mp din măsurători, situat în Craiova, Str. A. I. Cuza, nr. 17A (fost Str. A. I. Cuza, f.n.), înscris Cartea Funciară nr. 222042 UAT Craiova”, se arată în Referatul de aprobare întocmit de Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Craiova.

Tot aici se mai arată că, ”prin adresa nr.163023/2021 dl. Trandafir Fănel proprietar al imobilului - teren în suprafață de 500 mp din acte și 499 mp din măsurători, situat în Craiova, Str. A. I. Cuza, nr. 17A (fost Str. A. I. Cuza, f.n.), înscris Cartea Funciară nr. 222042 UAT Craiova aduce la cunostinţa Primăriei Municipiului Craiova că este interesat de vanzarea terenului mai sus menţionat ce este pretabil amenajării unui loc de joacă, a unor spații suplimentare de parcare sau spațiu verde.  

Potrivit proiectului, prețul de pornire al negocierii va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Primarul Craiovei va desemna comisia de negociere, care va reprezenta Municipiul Craiova la O.C.P.I. Dolj şi în faţa notarului public în vederea îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de Municipiul Craiova, se mai arată în proiectul de hotărâre care va fi suspus votului aleșilor locali în ședința de joia aceasta.

Adauga comentariu