Primăria Craiova face o nouă împărțeală între liceele ”Odobleja” și ”Voltaire” și intrări separate pentru cele două unități de învățământ

Municipalitatea  craioveană ia de la Liceul ”Ștefan Odobleja” un teren de peste 4.000 mp, o sală de sport și pavilionul de intrare în curtea unității și le dă Liceului ”Voltaire”, iar de la Voltaire ia un teren de peste 1000 mp și-l dă la ”Odobleja”. Astfel, se arată într-un proiect de hotărâre, ambele instituții de învățământ vor avea baze sportive și se va asigura acces separat pentru elevii celor două licee, care în prezent au o intrare comună. Pentru Liceul ”Odobleja” se propune intrarea prin strada I.D. Sârbu, ”având în vedere că pavilionul central se află mai aproape de strada I.D. Sârbu, fiind orientată către aceasta”, iar pentru Liceul ”Voltaire”, prin strada Electroputere nr. 21, ”având în vedere că pavilionul școală se află mai aproape de această strada”, se arată într-un proiect de hotărâre care va fi supus votului aleșilor locali în ședința de joia aceasta a Consiliului Local Craiova. Conform documentației depuse la Primăria Craiova, solicitările au venit din partea Liceului ”Voltaire”. 

Proiectul de hotărâre privind darea în administrare, către Liceul ”Ștefan Odobleja” și către Liceul ,,Voltaire”, a unor bunuri aparțind domeniului public al municipiului Craiova, situate în str. Electroputere nr. 21 prevede încetarea dreptului de administrare al Liceului ”Odobleja” a unui teren în suprafață de 4.362 mp, situat în strada Electroputere nr.1, și construcțiile amplasate pe acesta: teren de sport, clădirea C6, care adăpostește o sală de sport, și clădirea C8, care este pavilionul-poartă de intrare în unitatea de învățământ, pe care, totodată, le va da în administrarea Liceului ”Voltaire”.  De asemenea, se mai arată în proiect, se aprobă încetarea dreptului de administrare al Liceului ”Voltaire” a unui teren în suprafață de 1.293 mp., situat în strada Electroputere nr. 21 și darea lui în administrare Liceului ”Ștefan Odobleja”. Cu această ocazie se va stabili și accesul către cele două unități de învățământ: prin strada Electroputere nr. 21, pentru Liceul ”Voltaire” și prin strada I.D. Sârbu, pentru Liceul ”Ștefan Odobleja”. 

Potrivit Referatului de aprobare întocmit la nivelul Primăriei Craiova, la sediul autorității locale au fost înregistrate ”numeroase cereri privind nevoia asigurării condițiior optime pentru desfășurarea activităților, procesului instructiv-educativ, cum ar fi cele pentru reparații curente, igienizări-soluționate dar și solicitări referitoare la imposibilitatea desfășurării orelor de educație fizică pe un teren amenajat și/sau într-o sală de sport”, cererile datând încă din 2019.

«”Ca argumente se specifică că nu trebuie ignorat faptul că, în prezent mulți adolescenți care fac sport de performanță sau sunt pasionați de dezvoltarea lor fizică se află în imposibilitatea de a desfășura activități specifice, din cauza lipsei unui spațiu adecvat care să le valorifice potențialul, astfel că, în virtutea garantării egalității de șanse, atribuirea unei săli de sport în administrarea Liceului ”Voltaire”, reprezintă pentru această unitate școlară și pentru elevii ei o prioritate absolută. De asemenea prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 71946/19.05.2020, conducerea Liceului ,,Voltaire” solicită intrări separate pentru cele două unități școlare ce funcționează în strada Electroputere nr. 21: Liceul ”Voltaire” și Liceul ,,Ștefan Odobleja”», conform documentației municipalității craiovene.

Liceul ”Voltaire” a fost înființat în anul 2015 sub egida Universității din Craiova și a fost introdus în rețeaua unităților de învățământ începând cu anul școlar 2016-2017, începându-și activitatea în clădirea Facultății de Mecanică a Universității din Craiova. Ulterior, prin Hotărîrea nr. 282/ 2018, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat darea în administrare, către Liceul ”Voltaire” Craiova, a unui bun aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în strada Electroputere nr. 21, în vederea utilizării acestuia ca sediu al unității de învățământ. De atunci au început și neînțelegerile și disputele dintre cele două licee, întrucât Liceul ”Ștefan Odobl funcționa deja în locația din strada Electroputere nr. 21. De-a lungul timpului, elevii, părinții și cadrele didactice au protestat față de deciziile municipalității cu privire la împărțeala făcută.

De altfel, o clădire a liceului ”Odobleja” a fost disputată chiar în instanță. Printr-o hotărâre judecătorească pronunțată în 2019 de Tribunalul Dolj, judecătorii au reconfirmat dreptul Liceului „Voltaire” de a administra și funcționa în imobilul preluat de la Colegiul Național „Ștefan Odobleja”, ca urmare a hotărârii HCL 282/2018 a Consiliului Local al Municipiului Craiova. În ciuda hotărârii, cadrele didactice au continuat să protesteze, în speranța că „Odobleja” va primi înapoi corpul Pavilion Școală.

Adauga comentariu