Primăria Craiova impune reguli și pentru fațadele spațiilor comerciale din blocurile situate pe Calea Severinului - Bvd. Nicolae Titulescu și 1 Mai

După Calea București, muncipalitatea craioveană impune reguli și pentru clădirile care se află de-a lungul a altor două bulevarde din oraș. Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local, programată pe 21 aprilie, se regăsesc două Regulamente locale privind stabilirea categoriilor de intervenții, în vederea reabilitării fronturilor construite în zonele de acțiune prioritară „Calea Severinului - Bulevardul Nicolae Titulescu” și ”Bulevardul 1 Mai”. Altfel spus, odată votate cele două regulamente de intervenție, fațadele spațiilor comerciale de la parterul blocurile, inclusiv căile lor de acces, vor trebui să se supună unor condiții estetice și arhitecturale anume.

Ținând cont de poziția celor două artere de circulaţie în ansamblul urban al municipiului Craiova, precum și de importanța acestei artere în cadrul tramei stradale a localității dar și ca parte componentă a coridoarelor de transport rutier național și european (...) Regulamentul tratează la nivel de reglementare toate aspectele identificate ca necesitând un set de reguli în vederea obținerii unei imagini coerente și armonioase a zonei de acțiune prioritară stabilită, în corelare cu reglementările în vigoare pentru zona Calea Bucureşti, respectiv: schimbarea destinației spațiilor interioare specifice activității de locuire în spații cu altă destinație; condiții în care se poate autoriza executarea accesului direct din exterior în spațiul ce își schimbă destinația; modul de conformare a fațadei spațiilor cu altă destinație decât locuințe existente și care au asigurat accesul direct din exterior și reglementarea funcțiunilor acestora; modul de conformare al mijloacelor de publicitate amplasate pe fațada spațiilor cu altă destinație decât locuințe; modul de conformare al treptelor, rampelor, podestelor realizate în vederea creeri accesului din exterior la spațiul ce își schimbă destinația; interdicții și permisivități privind amplasarea pe fațade a unor echipamente tehnice și a copertinelor, reguli pentru împrejmuiri. Regulamentul prevede implicarea reprezentanților Ordinului Arhitecților din România, Filiala Teritorială Oltenia, în calitate de specialiști, în stabilirea categoriilor de intervenții necesare a se efectua, pentru fiecare spațiu cu altă destinație decât locuințele, situate la parterul blocurilor de locuințe colective și în restul zonelor comerciale riverane Căii Severinului, până la intersecţia cu străzile Maria Tănase şi Paşcani şi bulevardul Nicolae Titulescu, până la intersecţia de la Km.0, în funcție de specificitatea fiecărui amplasament în parte”, după cum se arată în Regulamentul pentru Calea Severinului, respectiv pentru spațiile situate la parterul blocurilor de locuințe riverane Bulevardului 1 Mai.

Regulamentul privind Calea Severinului e în dezbatere publică de la 9 martie2022, iar termenul legal de 30 de zile lucrătoare se va sfârși pe 19 aprilie 2022. Până acum, administrația a primit ”două adrese din partea unor persoane interesate, adrese ce vizau modul de reclamă al spaţiului şi permisiunea de a expune marfa în afara spaţiului, respectiv, critici la adresa uniformizării spaţiilor”. ”Faţă de conţinutul acestor adrese nu au existat modificări în textul regulamentului”, se mai arată în documentele care însoțesc proiectul hotărârii care urmează să fie votat joia aceasta:

Oportunitatea elaborarii unui set de reguli avand ca scop revitalizarea fațadelor aferente fronturilor construite la Calea Severinului şi Bulevardul Nicolae Titulescu, trebuie apreciată și prin prisma existenței în zonă a unor construcţii clasate ca monument istoric, faţă de care este necesară instituirea unor reglementări , menite să îmbunătățească imaginea generală a contextului în care acestea se situează”. 

Zona reglementată prin acest Regulament este constituită de ambele fronturi construite aferente bulevardului Nicolae Titulescu şi Căii Severinului, între intersecţia cu Calea Bucureşti (Km.0) şi intersecţia cu străzile Maria Tănase şi Paşcani. Regulamentul poate fi consultat AICI.

Tot două adrese au fot trimise Primăriei Municipiului Craiova și pe durata perioadei de transparență decizională privin regulamentul pentru 1 Mai, care s-a încheiat azi. Conform explicațiilor municipalității, adresele ”nu vizau direct aspecte tratate de regulament, fiind sesizate într-unul din cazuri o prea mare densitate de case de pariuri şi în celălalt caz o solicitare de mărire a numărului de parcări”. Din aceste motive, ”nu a fost cazul ca textul regulamentului să suporte modificări”, conform mențiunilor din proiect.

Oportunitatea elaborarii unui set de reguli avand ca scop revitalizarea fațadelor (...) trebuie apreciată și prin prisma existenței în zonă a unor investiții deja realizate, atât de către autoritățile publice locale cât și de către investitori privați, de bună calitate (reabilitări termice ale unor blocuri de locuit, reabilitările campusului studenţesc al Facultăţii de Medicină), de investițiile viitoare ce urmează a se realiza în zonă, în special în privința reorganizării peisagistice a square-ului central şi a aliniamentelor plantate adiacente trotuarelor, menite să îmbunătățească imaginea acestei artere, și pentru care este necesară creerea unui context arhitectural coerent și de aceeași calitate a imaginii”, arată Executivul. 

Zona reglementată pentru Bvd 1 Mai este cea aflată între intersecţia cu bulevardele Gheorghe Chiţu şi Ilie Balaci (zona Ciupercă) și intersecţia cu Bulevardul Nicolae Romanescu. Regulamentul poate fi citit AICI

 

 

Adauga comentariu