Primăria Craiova nu a primit nicio ofertă la licitația de închiriere a terenurilor pentru cele 9 stații de reîncărcare a mașinilor electrice

Nimeni nu s-a prezentat la licitația publică pentru închirierea de terenuri care aparțin municipalității din Craiova, pe o perioadă de 10 ani, pentru punerea în funcţiune a celor 9 staţii de alimentare a automobilelor electrice. Pentru că nu a fost depusă nicio ofertă, licitația a fost reluată. 

Consilierii locali au aprobat prin HCL nr. 221/27.05.2021 măsurile pentru realizarea unei reţele de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice pe teritoriul municipiului Craiova, ocazie cu care s-a aprobat identificarea şi inventarierea unor amplasamente pentru punerea în funcţiune a celor 9 staţii de alimentare a automobilelor electrice. Este vorba de 9 terenuri care au suprafețe cuprinse între circa 20 și 30 de mp, în toate cartierele, pentru instalarea infrastructurii necesare.

La licitația organizată luna trecută nu a fost depusă nicio ofertă, conform reprezentanților Primăriei Craiova. Instituția a reluat procedura și așteaptă ofertele până pe 14 martie. Criteriul de atribuire  este preţul cel mai mare. La expirarea contractul de închiriere de 10 ani, societatea câștigătoare poate încheia un act adiţional de prelungire a perioadei de închiriere.

Conform documentației, după stabilirea unui câștigător, locatarul va realiza, pe cheltuiala sa, amplasarea staţiilor de reîncărcare autovehicule electrice ce vor fi prevăzute cu cel puțin 2 prize de încărcare, fiecare priză având o putere minimă de cel putin 22kW și vor fi echipate, din motive de interoperabilitate, cel puțin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule.

Intrarea în funcţiune a staţiiilor de reîncărcare autovehicule electrice pentru sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii necesare acesteia este de natură să creeze o ambianţă urbană atrăgătoare, a unei imagini arhitecturale contemporane. (...) În acelaşi timp, nu poate fi neglijat impactul pozitiv asupra mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, pe teritoriul administrativ al municipiului Craiova, reducerea poluării prin emisii cu particule fine”, conform Referatului de aprobare a HCL nr 221/2021

Chiria va fi stabilită pe baza ofertei câştigătorului procedurii de licitaţie publică. Chiria pe un an se va achita în două rate, iar neplata a două rate consecutive va duce la încetarea contractului, se arată în documente.

Conform procedurilor, pentru atribuirea contractului de închiriere se aplică procedura de licitaţie publică, la care au dreptul de a depune ofertă orice persoană juridică interesată. În cazul în care, în urma publicării anunţului de licitaţie nu sunt depuse cel puţin 2 oferte valabile, autoritatea publică locală are obligaţia de a anula procedura şi să organizeze o nouă licitaţie. Dacă nici după repetarea procedurii de licitaţie nu a fost depusă cel puţin 1 ofertă valabilă, se va anula procedura de închiriere şi se va repeta procedura de licitaţie publică până se va atribui contractul de închiriere, la aceste noi proceduri repetate fiind suficientă depunerea unei singure oferte, dar care să fie ofertă conformă (valabilă).

Cele nouă terenuri scoase la licitație publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 10 ani, sunt următoarele:

Staţia de reîncărcare nr. 1 Localizare – Parcare Piața Constantin Brancuși (Gara). Regim juridic – domeniul public, conform H.G. nr 141/2008, anexa 2, poziția 663. Dimensiune teren : 25 mp

Staţia de reîncărcare nr. 2 Localizare – Parcare Piața Mare (Calea Bucuresti, tronsonul cuprins între str. Frații Golești și str. Nicolae Bălcescu). Regim juridic – domeniul public, conform H.G. nr 141/2008, anexa 2, poziția 5504. Dimensiune teren: 32 mp

Staţia de reîncărcare nr. 3 Localizare – Parcare Big Craiovița Noua (bld. Tineretului, tronsonul cuprins între str. George Enescu și aleea Magnoliei). Regim juridic – domeniul public, conform H.G. nr 141/2008, anexa 2, poziția 654. Dimensiune teren: 21 mp

Staţia de reîncărcare nr. 4 Localizare – Parcare Spitalul nr. 1 (str. Tabaci, tronsonul cuprins între bld. 1 Mai și str. Râului). Regim juridic – domeniul public, conform H.G. nr 141/2008, anexa 2, poziția 3021. Dimensiune teren: 24 mp

Staţia de reîncărcare nr. 5 Localizare – Parcare Zona Parc N. Titulescu (str. Corneliu Coposu, tronsonul cuprins între calea Unirii și str. Eroilor). Regim juridic – domeniul public, conform H.G. nr 141/2008, anexa 2, poziția 656. Dimensiune teren: 28 mp

Staţia de reîncărcare nr. 6 Localizare – Parcare Gradina Botanică (str. Iancu Jianu, tronsonul cuprins între str. N. Titulescu și str. Constantin Lecca). Regim juridic – domeniul public, conform H.G. nr 141/2008, anexa 2, poziția 727. Dimensiune teren: 25 mp

Staţia de reîncărcare nr. 7 Localizare – Parcare str. Împăratul Traian (tronsonul cuprins între str. Spania și str. Henri Coandă). Regim juridic – domeniul public, conform H.G. nr 141/2008, anexa 2, poziția 2213. Dimensiune teren: 27 mp

Staţia de reîncărcare nr. 8 Localizare – Parcare str. Sf. Dumitru (tronsonul cuprins între Calea Unirii și str. Felix Aderca). Regim juridic – domeniul public, conform H.G. nr 141/2008, anexa 2, poziția 2691. Dimensiune teren: 28 mp

Staţia de reîncărcare nr. 9 Localizare – Parcare str. A. I. Cuza (tronsonul cuprins între str. Arieș și str. Nicolae Bălcescu). Regim juridic – domeniul public, conform H.G. nr 141/2008, anexa 2, poziția 5509. Dimensiune teren: 34 mp

Conform Raportului de evaluare înregistrat la Primăria Municipiului Craiova, realizat de o firmă specializată, s-a stabilit preţul de pornire la închirierea prin licitaţie publică pentru fiecare teren. Conversia lei/euro a fost făcută la cursul de referință BNR de 4,9489 lei pentru un euro, curs valutar din 08.11.2021, data efectivă la care au fost inspectate terenurile şi evaluate.

Astfel, cel mai scump teren ar fi cel de pe A. I. Cuza, în suprafață de 34 mp, cel mai mare, de altfel, și poziționat ultracelntral, care a fost evaluat la 24.820 de lei. Astfel, prețul minim de pornire al licitației ar fi de 326 de euro pe lună, respectiv 3.916 euro anual. Prețurile nu conțin TVA.

Cel mai ieftin teren scos la închiriere este cel de din zona BIG-ului din Craiovița Nouă, care a fost evaluat la 7.392 euro, care are și cea mai mică suprafață, respectiv 21 mp. Prețul de pornire al chiriei, conform evaluatorului, ar trebui să pornească de la 97 euro/lunar, adică 1.166 anual.

Foto cover cu caracter ilustrativ

 

Adauga comentariu