Primăria Craiova vrea să număre toate locurile de parcare din oraș, inclusiv pe cele ale centrelor comerciale

Municipalitatea din Craiova caută o firmă specializată care să facă recensământul locurilor de parcare din oraș, fie ele publice, fie private, de tipul garaje, parcaje sub/supraterane deschise publicului, aici intrând cele din centrele comerciale sau spații de birouri. Primăria vrea să știe, astfel, care este oferta parcărilor din urbe și să-și contureze capacitățile existente la nivelul orașului. Totodată, societatea care va câștiga contractul public va trebui să identifice disfuncționalitățile din zonele unde există parcări, dacă și de ce sunt foarte aglomerate, să vadă zonele unde parcarea autoturismelor nu este reglementată, dar și care sunt locurile unde parchează cu precădere vehiculele de marfă. La final, Primăria Craiova va avea pe masă un „Studiu privind politica de parcare la nivelul Municipiului Craiova”, care, în cele din urmă, va ajunge în fața consilierilor locali sub forma unui proiect de hotărâre. 

Administrația craioveană vrea să achiziționeze, prin atribuire directă, servicii pentru o cercetare complexă a locurilor de parcare. Studiul va reflecta, printre altele, conform caietului de sarcini pus la dispoziția ofertanților, care este numărul locurilor de parcare din oraș, cum și cât sunt utilizate, cum pot fi îmbunătățite, care sunt zonele cu cerere de parcare ridicată. Totodată, firma câștigătoare va trebui să facă și o analiză SWOT care se va referi la toate aspectele ce țin de parcarea automobilelor la nivelul Municipiului Craiova (reglementare, control și coerciție, infrastructură, informatizare etc.). 

Se dorește cu prioritate îmbunătățirea atractivității și accesibilității transportului public și a formelor nemotorizate de transport, așadar în acele intervenții unde se intersectează mai multe moduri de transport, cele mentionate anterior vor avea prioritate față, de parcarea autoturismelor. Analiza și dezvoltarea unui concept de transport pentru zonele aglomerate cu identificarea clară a ariilor unde transportul cu autovehicule private poate să fie interzis, restricționat drastic sau permis. Dezvoltarea transportului electric în oraș prin dezvoltarea rețelei de încărcare a autovehiculelor electrice. Crearea de zone de transfer intermodal între autoturismul personal și transportul public, prin crearea de parcări park&ride în zonele periurbane, la extremitățile orașului. Dezvoltarea componentei informatice a gestiunii și monetizarii spațiilor de parcare”, se arată în caietul de sarcini întocmit de Primăria Craiova. 

Studiul va reliefa, în baza principiilor enumerate mai sus, propuneri privind îmbunătățirea serviciului de parcare, atât prin prisma gestiunii acestuia, cât și privind găsirea unui echilibru la nivelul municipiului, între cererea de locuri de parcare și oferta de locuri de parcare, urmând ca la nivel de infrastructură pentru parcări să se facă propuneri de intervenții pentru modernizarea locurilor de parcare existente, atât rezidențiale, cât și publice (impermeabilizarea spațiului, marcaje, indicatoare, senzori pentru gestiune eficientă), realizarea de noi locuri de parcare prin reconversia zonelor ocupate de garaje, realizarea de spații de parcare ca intervenție în cadrul unor proiecte de regenerare urbană a zonelor rezidentiale, realizarea de parcări de transfer Park&Ride, precum și politici de încurajare a utilizării acestora. Nu în ultimul rând, se așteaptă propuneri privind parcarea altor categorii de vehicule, precum cele de marfă, autobuze/autocare ți biciclete. 

Municipalitatea așteaptă ca toate aceste propuneri să se materializeze în prezentarea de modele, propuneri grafice, care să detalieze modalitatea efectivă de punere în practica.

Acestea vor fi preluate în temele de proiectare pentru realizarea de documentații tehnico-economice de realizare de investiții în parcări sau în domenii conexe, dar care au și componentă de parcări, precum și în documentațiile de urbanism pentru investițiile private. Aceste modele de bună practică, propuneri, se vor baza pe ultimele tendințe în materie de parcări și vor include elemente de IoT si Smart City. Ele se vor referi la modalitate de amplasare (față de stradă, față de accesul pietonal, față de piste de biciclete), modalitate de amenajare (pavaje, borduri), modalități de marcare și semnalizare, amenajări adiacente (spații verzi, trotuare de acces în parcări). 0 atenție deosebită va fi acordată propunerilor ce vizează parcările din zonele rezidențiale, mai ales zonele rezidențiale colective. Pentru acestea vor fi realizate propuneri de concept de amenajare a spațiilor disponibile la momentul actual în spații cu multiple destinații. Contrar dorințelor cetățenilor, aceste spații dintre blocuri nu trebuie să fie amenajate drept locuri de parcare pe 100% din suprafață pentru a putea fi folosite doar o parte din intervalul orar al unei zile. Este necesară asigurarea unui mix corect între acoperirea nevoii de locuri de parcare pentru rezidenți și asigurarea de spații pentru comunitate, unde membrii acesteia să desfășoare activități sociale (relaxare, sport, locuri de joacă pentru copii, zone verzi etc.). Prestatorul va cuprinde propuneri-concept cu privire la modalități concrete de implementare a unor astfel de investiții, putând chiar să analizeze un studiu de caz pe care il consideră relevant pentru Municipiul Craiova”, se mai arată în caietul de sarcini. 

În urma acestei achiziții, Primăria Craiova va avea un set de documente strategice, care corespund cu prevederile legale în vigoare, cu cadrul strategic existent și cu directivele și programele europene aferente perioadei de programare 2021-2027, set care trebuie aprobat printr-o Hotărâre de Consiliu Local privibnd Politica de Parcare Craiova 2021-2027 

Valoare estimată pentru realizarea Studiului este de 50.000 de lei. Ultima dată de depunere a ofertelor este 16 iulie 2021. Firma câștigătoare va fi cea care va avea cel mai mic preț.

Adauga comentariu