Regulamentul pentru Calea București a fost publicat pentru consultarea publică

Regulament pentru Calea București a fost publicat pe site-ul Primăriei Craiova pentru consultarea publică on-line. Deși a fost foarte des pomenit și invocat cu mai multe ocazii de primarul Olguța Vasilescu, documentul a fost încărcat, pe 23 februarie a.c., fără să mai beneficieze de vreun anunț cum că ar fi fost postat. După cum reiese din numele său, reglementările se referă strict la ”stabilirea categoriilor de interventii in vederea reabilitarii fronturilor construite in zona de actiune prioritara Calea Bucuresti din Municipiul Craiova”. Pe scurt, a blocurilor de pe Calea București, care nu vor mai putea avea altă culoare decât alb, gri sau crem. Documentul nu include niciun fel de precizări cu privire la spațiile verzi, în afară de faptul că plantările nu se vor putea face decât cu acordul Primăriei Craiova. De altfel, după cum se arată într-un comunicat remis astăzi presei de Primăria Craiova, referitor la șantierele redeschise în oraș, inclusiv cel de pe Calea București unde se fac reparații de scări, la parapetele de siguranță a căii pietonale, în paralel cu introducerea firelor de telecomunicații în subteran și cu refacerea pavajului pietonal, ”zonele verzi stradale vor fi puse în valoare de o nouă linie arhitecturală”, dar aceste aspecte vor fi lăsate, ca și până acum, în sarcina RAADPFL Craiova.

Revenind la Regulament, care este structurat în 14 capitole, acesta prevede că zona reglementată este constituită de ambele fronturi construite aferente Caii Bucuresti, între pasajul peste calea ferata (intersectie cu strada Păunitei) la Est si kilometrul 0 al Municipiului Craiova (zona intersectiei cu Calea Unirii, strada Brestei si Bd. Nicolae Titulescu) la Vest. Categoriile de lucrari reglementate sunt: Schimbarea destinatiei spatiilor interioare specifice activitatii de locuire in spatii cu alta destinatie; Conditii in care se poate autoriza executarea accesului direct din exterior in spatiul ce isi schimba destinatia; Modul de conformare a fatadei spatiilor cu alta destinatie decat locuinte existente si care au asigurat accesul direct din exterior si reglementarea functiunilor acestora; Modul de conformare al mijloacelor de publicitate amplasate pe fatada spatiilor cu alta destinatie decat locuinte; Modul de conformare al treptelor, rampelor si podetelor realizate in vederea creerii accesului din exterior la spatiul ce isi schimba destinatia și Interdiciii si permisivitati privind amplasarea pe fatade a unor echipamente tehnice si a copertinelor, reguli pentru imprejmuiri.

Ce comerț nu se va mai autoriza la parterul blocurilor

Cert este că se va interzice schimbarea de destinație a locuințelor aflate la parterul imobilelor de locuințe colective în spații comerciale de tip «second hand», indiferent de natura obiectelor comercializate (îmbrăcăminte, încălțăminte, electronice, electrocasnice, echipamente IT etc.); în spații comerciale pentru comercializare piese, componente, accesorii sau consumabile auto; servicii funerare; ateliere de reparații de orice fel; inclusiv autorizarea mijloacelor de publicitate care ilustrează aceste funcțiuni”, se arată în proiectul de regulament. În cazul firmelor deja existente care fac comerț dintre cel care va fi interzis își vor putea continua activitatea, respectând, bineînțeles, măsuri stabilite prin Regulament cu privire la fațade: forma și dimensiunile vitrinelor și căilor de acces, culoarea tâmplăriei și a zidăriei, numărul și înălțimea de amplasare a reclamelor etc.

În plus, vitrinele nu vor fi obturate de jaluzele, rafturi, folii de autocolant sau chiar gratii. Vor fi și excepții, clar delimitate: sălile pentru jocurile de noroc, unde vederea trebuie obturată, la fel și în cazul operatorilor de pompe funebre, care ”vor fi în mod obligatoriu tratate cu geamuri sablate mate, neinscripționate, dublate cu ecrane translucide, astfel încât vederea în interior dinspre spațiile publice să fie complet împiedicată. Expunerea oricăror elemente sau obiecte legate de specificul acestei activități este interzisă. Manevrarea oricăror obiecte legate de specificul activităților de pompe funebre se va face în așa fel încât să nu poată fi observată din spațiul public și/sau de către ceilalți locatari ai blocurilor”, se arată în proiectul de regulament.

Cum rămâne cu parcarea

La capitolul X din Regulament este tratată și problema utilizării domeniului public si a parcarilor riverane cladirilor in care exista spatii cu alte destinatii și reguli privind imprejmuirile. Astfel, se interzice ocuparea domeniului public din vecinatatea spatiilor cu alta destinatie decat locuinte cu orice tip de mobilier, inclusiv cel destinat vanzarii, precum si expunerea sub orice forma, in exteriorul spatiului, a produselor comercializate. Se interzice afectarea/amenajarea suprafetelor apartinand domeniului public al Municipiului Craiova cu alei de acces, rampe, platforme, trepte, imprejmuiri, bolarzi, corpuri de iluminat sau altele asemenea, inclusiv realizarea de plantatii, in lipsa acordului expres al Primariei Municipiului Craiova sau cu nerespectarea conditiilor impuse prin acesta.

Pentru a nu interfera cu dreptul celorlalti locatari din imobilele de locuinte colective de a accede la locurile de parcare amenajate in parcarile de reședinta ale blocurilor, fiecare spatiu pentru care a fost schimbata destinatia din locuinta in alte functiuni va putea utiliza un singur loc de parcare in vecinatatea spatiului, exclusiv pentru parcarea autovehiculelor apartinand angajatilor. ”Se interzice ocuparea locurilor de parcare amenajate in lungul partii carosabile a Cali Bucuresti si a locurilor de parcare din parcarile interioare cvartalelor de blocuri (parcari de resedinta), destinate persoanelor aflate in tranzit, clientilor spatiilor comerciale sau cu alte destinatii, altor tipuri de vizitatori, rezidentilor din blocuri, cu autovehicule de serviciu apartinand parcului auto al societatilor ce isi desfasoara activitatea in spatiile cu alta destinatie decat locuinte”, se mai arată în proiectul suspus dezbaterii publice.

În document se mai precizează că Primaria Municipiului Craiova prin Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului va incheia un protocol de colaborare cu Ordinul Arhitectilor din Romania - filiala Oltenia, in termen de 30 de zile lucratoare de la data publicarii Regulamentului.

Prevederile cu privire la functiunile admise in zona reglementata se vor aplica in cazul tuturor solicidrilor de emitere a autorizatiilor de construire si/sau a autorizatiilor de functionare survenite de la data intrarii in vigoare a regulamentului. Nerespectarea, de la data intrarii in vigoare a Regulamentului, a masurilor prevazute prin acesta si comunicate prin notificari, cu privire la fatade, vitrine, mijloace de publicitate, ocuparea domeniului public, precum revenirea ulterioara la practici si/sau amenajari neconforme cu prezenta reglementare, atrage revocarea imediat a autorizatiei de functionare a spatiului respectiv, fara posibilitatea emiterii ulterioare a unei noi autorizatii pentru aceeasi functiune, chiar in cazul conformarii spatiului respectiv la prevederile regulamentului, se mai arată în Dispozițiile finale și tranzitorii. 

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 19.03.2021, la Centrul de Informaţii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro. sau la linkul de AICI

Foto cover: captură video youtube Craiova Cetatea Banilor Las Vegas-ul Romaniei

 

Adauga comentariu