Salariile din aparatul Primăriei Craiova, PLM, SCM, DGASC și Serviciul Public management Spitale, ”înghețate”

Salariații din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum și în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova şi Sport Club Municipal Craiova rămân neschimbate. Executivul va înainta Consiliului local un proiect în acest sens în ședința ordinară de luna aceasta.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2018, în cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, salariile de bază se vor stabili prin dispoziţie a primarului municipiului Craiova, respectiv prin act administrativ al conducătorilor serviciilor publice de interes local. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, „Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră”, după cum se arată în proiectul de hotărâre.

Totodată, ”în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2021”. 

Având în vedere anvelopa bugetară preconizată pentru anul 2022, ţinand cont de necesitatea asigurării fondurilor bugetare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii autorităţii publice şi instituţiilor publice subordonate, obligativitatea respectării principiului ierarhizării salariilor, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate, se impune ca, în anul 2022, salariile de bază ale personalului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi din cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Craiova, să se menţină la nivelul lunii decembrie 2021. 

Astfel, pentru anul 2022, începând cu acordarea drepturilor aferente lunii ianuarie 2022, salariile de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul Poliţiei Locale a municipiului Craiova, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova şi Sport Club Municipal Craiova, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2021, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. 2, art. 2 alin. 4, alin. 5, art. 3 alin. 4 si alin. 5 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 14/2018.

În altă ordine de idei, Consiliul Județean Dolj a hotărât încă de luna trecută că salariile personalului din aparatul de specialitate al CJ Dolj și din instituțiile subordonate se vor menţine şi în 2022 la nivelul din decembrie 2021. 

Adauga comentariu