Salubritatea a făcut apel împotriva sentinței Judecătoriei Craiova privind plata amenzii aplicate de DSP Dolj pentru utilizarea Aldezinului în scările de bloc

SC Salubritate Craiova a formulat apel împotriva sentinței magistraților Judecătoriei Craiova care au decis că societatea trebuie să plătească amenda aplicată de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Dolj pentru că a utilizat produsul ALDEZIN în scările de bloc, fără a respecta domeniul de utilizare și aria de aplicare. Salubritatea a înaintat o plângere contravenţională împotriva procesului verbal de contravenţie Seria DSP DJ nr. 00175 din data de 03.04.2020, prin care i s-a aplicat o amendă de 10.000 de lei, însă instanța a respins-o ca neîntemeiată, prin sentința pronunțată pe 8 octombrie 2020. 

„Din documentele verificate s-a constatat că a fost utilizat pentru dezinfecția scărilor de bloc, produsul Aldezin. Din avizul nr. 1790BlO/04/05.12 rezultă că domeniul de utilizare al produsului este de dezinfectant pentru industria alimentară și industria de preparare a furajelor (...) nicidecum în locuri închise, în speţă scări de bloc, fapt pentru care a fost sancționată petenta conform art. 58 lit. b din HG 857/2011. Susţinerea petentei că prin adresa nr. 5580/24.03.2020 a solicitat Direcției Sănătate Publică Dolj „acordul” pentru utilizarea produsului biocid ALDEZIN, atât pentru suprafețe de interior cât și pentru exterior, că a obţinut acordul nu este de natură să înlăture răspunderea contraventională a petentei deoarece în adresă petenta nu a precizat locul unde va fi utilizat produs biocid, respectiv nu a specificat că intentionează să îl folosească la dezinfectarea scărilor de bloc, ci numai dacă acest biocid poate fi folosit pentru suprafețe de interior şi exterior. Deci nu a obţinut acordul pentru folosirea sa in scările de bloc (...). Așadar, având în vedere situația de fapt constatată, condițiile deosebite, de risc epidemiologic major, rezultând din destinația pentru care a fost produs biocidul și locaţia in care a fost folosit (în scara blocurilor de locuinte) instanţa constată că sancțiunea a fost aplicată în mod legal, astfel că se impune menținerea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției. Faţă de cele arătate instanța va respinge plângerea contravențională ca neîntemeiată”, s-a arătat în motivarea instanței.

La începutul lunii decembrie, SC Salubritate Craiova a făcut apel.

 

Adauga comentariu