Termo Craiova solicită modificarea prețului gigacaloriei pentru 2021

Termo Craiova SRL solicită modificarea tarifului pentru energia termică distribuită prin Punctele termice. Reprezentanții societății spun că majorarea este cauzată de modificarea preţului la apa fierbinte furnizată de către Complexul Energetic Oltenia. Consilierii locali urmează să voteze în ședința de joi, 31 decembrie, pun proiect în acest sens.

Termo solicită Primăriei Craiova ca tariful de distribuţie şi furnizare a energiei termice, distribuită prin punctele termice, pentru populație şi agenţii economici, să fie de 275,05 lei/Gcal, exclusiv TVA, tarif format din tariful de distribuţie şi furnizare a energiei termice, prin punctele termice, în cuantum de 110,31 lei/Gcal, exclusiv TVA, aprobat prin HCL nr.343/2017, plus preţul apei calde livrate de Complexul Enegetic Oltenia SA , avizat de ANRE prin Decizia 1955/28.10.2020, de 141,65 lei/Mwh x 1,163 (constantă de transformare din MW în Gcal) = 164,74 lei/Gcal, exclusiv TVA.

Astfel, tariful final, pentru energia termică distribuită prin punctele termice, ar ajunge la 327,31 lei/Gcal, inclusiv TVA, faţă de preţul actual 321,57lei/Gcal, însemnând o creştere de 1,785%.

Conform prevederilor art.40 pct.9 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, diferenţa dintre preţurile locale ale energiei termice şi preţurile locale pentru populaţie se alocă din bugetele autorităţilor administraţiei publice locale şi va rămâne nemodificat pentru energia termică distribuită din Punctele Termice la valoarea de 44,57 lei/Gcal.

”Avînd în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate, supunem promovarea proiectului de hotărâre spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova a tarifului de distribuţie şi furnizare a energiei termice, prin punctele termice, în cuantum de 327,31 lei/Gcal, inclusiv TVA şi a preţului la energia termică facturată populaţiei în cuantum de 282,74 lei/Gcal, inclusiv TVA”, se arată în proiectul de hotărâre care va fi pe lista ședinței ordinare a CL Craiova de joi.

Foto: arhivă

Adauga comentariu